Tres multiplicadors de risc biològic a l’Ordino post-Grifols

Eusebi Nomen

Eusebi Nomen Calvet

Doctor en Ciències empresarials, enginyer agrícola i ex-conseller general

Comentaris

El pacte de socis i la documentació complementària signats entre Grifols, Govern i ADI el 29 d’abril conté el que em semblen tres multiplicadors de risc:

1) Govern/ADI han atorgat gratuïtament un sorprenent dret a Grifols. Grifols te el dret d’exigir a l’ADI que li compri les participacions de la societat titular del laboratori d’Ordino en el cas que una sentència judicial ferma limiti o impedeixi l’activitat del laboratori. I l’ADI està obligada a comprar totes les accions de Grifols i pagar-les en menys de 15 dies.

Tinguem en compte que Grifols serà qui decideixi tot el que es faci en aquest laboratori. Però si, fruit d’un procediment judicial contra el laboratori d’Ordino, una resolució judicial ferma i vinculant limita o impedeix utilitzar el laboratori, aleshores Grifols pot obligar a l’ADI que compri totes les participacions que Grifols tingui del laboratori d’Ordino, per un import igual a tot el que Grifols hagi invertit en el laboratori. Quin sentit té això?

Com es pot entendre que si el laboratori gestionat per Grifols fa alguna cosa que dona com resultat el tancament judicial del laboratori, aleshores l’ADI/Govern ha de pagar a Grifols tot el que Grifols hagi invertit?

“La meva opinió és que la lectura dels documents signats porten a la conclusió que Grifols ha actuat de manera molt intel·ligent traspassant -sense cost per a Grifols- un considerable risc a Govern/ADI. Si tot va bé, oli en un llum. Però, si hi ha un accident biològic, entenc que serà Govern/ADI qui rebrà el cop i Andorra no podria suportar aquest escenari”

Es pot entendre com una clàusula pròpia de països sense seguretat jurídica on un inversor que ve de fora pot ser objecte de qualsevol arbitrarietat judicial. De forma que si una arbitrarietat judicial tanca el laboratori, Grifols recupera els diners i marxa sense perdre plomes. Però em sembla que no va per aquí.

Em sembla que és una hàbil clàusula de transferència de responsabilitats a Govern en cas d’accident biològic. Efectivament, es pot entendre que Govern passa a assumir totes les conseqüències en cas d’accident biològic. Recordarà que fa unes setmanes vaig preguntar qui es feia responsable en cas d’accident biològic. Amb aquesta clàusula, la resposta és molt clara: l’ADI /Govern assumeix tota la responsabilitat. Efectivament, en cas d’accident biològic, la Justícia tancarà o limitarà el funcionament del laboratori. En aquest cas, Grifols té dret a vendre i l’ADI té la obligació de comprar totes les seves accions/participacions de la societat propietària del laboratori. De forma que Grifols recupera tota la seva inversió i es treu de sobre la responsabilitat del laboratori d’Ordino.

Les operacions d’opció de venda d’accions de societats no cotitzades son operacions d’alt risc. La Llei de creació de l’ADI estableix clarament que l’ADI pot aportar capital a societats, pot finançar, pot subvencionar, però la llei no l’autoritza a atorgar opcions de venda ni de compra amb tercers executables contra sentències judicials. Entenc que  si Govern ha extralimitat les atribucions de l’ADI, la funció de control del Consell General hauria d’actuar i el pacte amb Grifols hauria de ser nul.

2) El laboratori d’Ordino tindrà un vivari amb un pressupost anual d’un milió d’euros anual. Per posar les coses en perspectiva, tinguem en compte que el pressupost per a la cantina dels 50 investigadors i les 15 persones de suport es de 100.000 euros anual. És a dir que la ‘cantina’ dels ratolins costarà deu vegades més que la cantina del personal. Semblaria obvi que el laboratori tindrà un nivell considerable d’assajos in-vivo, amb animals vius, al centre de la reserva de la biosfera. L’experimentació in-vivo, amb animals vius, comporta un risc superior. Especialment si estem parlant d’una activitat que requereix un vivari amb un pressupost gran com l’acordat per Govern a Ordino.

3) Grifols ha signat un contracte de recerca, col·laboració i serveis en el que es deixa en blanc l’àmbit de treball. Mai havia vist un contracte de recerca en el que es deixa en blanc l’àmbit de recerca. Una pràctica que, combinada amb la posició d’atorgar una opció de venda a Grifols i d’obligació de comprar per part de l’ADI, i combinada amb l’important vivari de laboratori que tindrem a Ordino, posa a l’ADI i a Govern en una situació de risc considerable.

La meva opinió és que la lectura dels documents signats porten a la conclusió que Grifols ha actuat de manera molt intel·ligent traspassant -sense cost per a Grifols- un considerable risc a Govern/ADI. Si tot va bé, oli en un llum. Però, si hi ha un accident biològic, entenc que serà Govern/ADI qui rebrà el cop i Andorra no podria suportar aquest escenari. Entenc que el punt 8.2 del pacte de socis no pot ser assumit per Andorra i que genera una contrapartida econòmica que pot ser tan important que hauria de ser objecte de debat i d’acceptació pel Consell General. Especialment quan no es defineix l’objecte de la recerca i quan es posa a disposició un vivari d’animals de laboratori amb un pressupost d’un milió per any.

Comentaris (11)

Trending