Millores, no sobrecostos

NACIONAL NATALIA 00721 removebg preview copy

Natàlia Caelles

Vicepresidenta del comitè parroquial de Liberals a Encamp

Comentaris

Massa sovint llegim notícies que les obres públiques pateixen sobrecostos. Determinar els costos d’aquest tipus d’obres no és una tasca fàcil. Malgrat tot, és inexcusable que els increments, quan passen, no es puguin justificar.

Aquest dijous, el Consell del Comú d’Encamp ha aprovat un increment de l’import final de les obres de reforma dutes a terme a les avingudes Joan Martí i François Mitterrand d’Encamp, de poc més de 750.000 euros. Aquesta partida, que podria semblar exagerada, no ho és quan entrem en els detalls que han provocat l’augment del preu final de l’obra.

“Ara que ja hem pogut copsar la magnitud de l’obra i el canvi respecte de com eren les avingudes anteriorment, podem explicar que els 750.000 euros de més que costarà aquesta reforma corresponen, principalment, a millores introduïdes posteriorment al projecte inicial”

Com sabeu, aquesta reforma era necessària per disposar d’un centre de la vila d’Encamp molt més modern, amigable i per pacificar el trànsit. Les diverses accions dutes a terme han integrat aquesta via en un entorn urbà molt més respectuós amb els seus habitants, donant prioritat als vianants per sobre de la circulació rodada.

Ara que ja hem pogut copsar la magnitud de l’obra i el canvi respecte de com eren les avingudes anteriorment, podem explicar que els 750.000 euros de més que costarà aquesta reforma corresponen, principalment, a millores introduïdes posteriorment al projecte inicial. Així, s’ha millorat la galeria de serveis que discorre per sota del carrer per permetre la lectura dels comptadors d’aigua sense haver d’entrar als edificis. També serà més fàcil i econòmic en el futur poder ampliar serveis o oferir-ne de nous. A més, s’evitaran les obres superficials i les molèsties consegüents, ja que no caldrà aixecar el terra per solucionar avaries o incidències.

Altres millores introduïdes a posterior, han estat la demanda d’un enllumenat públic més eficient, noves senyalitzacions, la instal·lació de reductors de velocitat per evitar accidents o elements decoratius per integrar, de la millora manera possible, les noves avingudes en el paisatge urbà. El resultat, a la vista de tothom, creiem que és prou reeixit.

Els Liberals d’Encamp sempre hem defensat i defensarem una gestió acurada dels recursos públics vetllant que l’import final de les obres i serveis contractats s’ajustin el màxim possible al pressupostat inicial. Ara bé, creiem que en el cas de les reformes de les avingudes Joan Martí i Francois Mitterrand, en cap cas podem parlar de sobrecost quan l’increment final de l’import es deu a millores introduïdes durant l’execució de les obres. Unes millores necessàries i notables, del tot justificades, de les quals tots els encampadans i encampadanes en podem gaudir.

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending