Càritas i els voluntaris

mossèn Ramon Sàrries

Mossèn Ramon Sàrries

Arxipreste de les Valls i conciliari de Càritas

Comentaris

La història dels homes és plena d'iniciatives voluntàries. Iniciatives que al llarg dels temps s'han convertit en moviments, han promocionat drets fonamentals i han contribuït al progrés de la societat. En aquest camp s'ha de valorar tota l'acció duta a terme per persones voluntàries. El voluntari social centra la seva activitat en les persones que tenen mancances, per ajudar-les a desplegar, tant com sigui possible, les seves capacitats.

El voluntari social el podem definir com  ‘aquella persona que, a més dels seus deures familiars i professionals, dedica part del seu temps, de forma continuada i desinteressada, en activitats a favor dels altres’.

Càritas ha jugat sempre un paper capdavanter en el camp del voluntariat social.

Motivacions

1. Personals: El voluntari té uns plantejaments socials seriosos i un afany de participar en programes i projectes d'acció social. Les motivacions personals inclouen  el desig de relació amb altres persones. Com també poder realitzar tasques que l'atreuen per vocació i que no pot fer en la seva feina diària.

2. Religioses i humanitàries: Els voluntaris de Càritas sovint estan moguts pel desig de fer vida les paraules de l'Evangeli i posar en pràctica la solidaritat amb tots els homes.

Valors

1. La gratuïtat, com a sentiment profund que cal donar de franc allò que rebem de franc.

2. Solidaritat, com a expressió de la sensibilitat humana que actua en resposta a les necessitats dels altres. Hi ha mancances que es poden resoldre amb diners. Però d'altres només es resoldran amb una actuació humana i solidària. L'amistat, la comprensió, saber escoltar, un petit servei, són uns dels aspectes que ajuden la persona a sentir que forma part de la societat.

3. Desig d'igualtat per tal que totes les persones, que tenen la mateixa dignitat, tinguin un mínim de qualitat de vida.

4. Portador d'esperança perquè amb la seva dedicació ajuda els altres a caminar i a mirar endavant, sentint-se estimats i acompanyats.

Actituds

1. Obertura d'esperit i disposició per aprendre. La voluntat de servei s'ha de concretar en un treball. Ha de progressar en el coneixement teòric i pràctic del camp d'acció i no refusar la preparació que se li demana.

2. Respecte i acolliment de la diferència. La dignitat de la persona requereix ser acceptada i respectada en la seva diferència. Els pobres i marginats tenen uns valors i cal saber reconèixer-los.

3. Saber col·laborar i treballar en coordinació. És imprescindible treballar amb els criteris i decisions que s'hagin pres conjuntament i treballar de manera coordinada amb els altres membres.

4. Saber acceptar les pròpies limitacions. Si el voluntari s'adona que no se'n surt en una tasca determinada, saber-ho manifestar al responsable del projecte. No ho considerarem com un fracàs sinó com un servei a la comunitat.

Aptituds

No tothom pot fer-ho tot. És important conèixer les pròpies limitacions i capacitats.

Comentaris (1)

Trending