‘Andorra, Reserva de la Biosfera’, un projecte de futur

Comentaris

La proposta que inclou Liberals d’Andorra en el seu programa electoral de fer d’Andorra el primer país Reserva Mundial de la Biosfera és en si mateixa un full de ruta per aconseguir un model país compromès amb la responsabilitat mediambiental, la sostenibilitat i un creixement econòmic sostenible. 

Les Reserves de la Biosfera són territoris reconeguts internacionalment, des de l’any 1971, pel programa Home i Biosfera-MAB de la Unesco. En elles l’activitat humana es desenvolupa de forma compatible amb la conservació dels recursos naturals i del patrimoni cultural. El seu principal objectiu és establir una base científica per a la millora de les relacions entre les persones i el seu entorn. Segons la Unesco, amb dades de l’any 2018, hi ha 669 reserves de la biosfera en més 120 països, però cap d’elles inclou tot el territori d’un país. Aquest serà el nostre punt diferencial i el que farà d’Andorra, Reserva Mundial de la Biosfera un referent global.

Els objectius principals son els d’orientar el creixement econòmic i el benestar social de manera que sigui respectuós amb el desenvolupament sostenible i la conservació del patrimoni cultural i natural, promovent la coordinació i cooperació dels agents socials i econòmics, tant públics com privats. Molts dels estudis que hem consultat i els especialistes que ens han assessorat indiquen que sent nomenats Reserva de la Biosfera, i amb les polítiques s’implementaran a nivell econòmic i social, juntament amb el reclam internacional que això suposarà, s’afegirà un 1% al creixement del Producte Interior Brut (PIB).

El programa MAB “Persona i Biosfera” de la Unesco es concreta mitjançant una sèrie de projectes orientats a la consecució dels objectius fixats. Hi caben projectes de conservació del patrimoni natural i cultural, de desenvolupament econòmic i social, i d’investigació, essent aquest últim un dels pilars fonamentals del programa, aportant estudis i arguments que millorin la gestió directa del territori.

El gran atractiu d’apostar per fer d’Andorra el primer país Reserva de la Biosfera, és que defineix un model de desenvolupament que suma i relliga projectes que, d’altra banda, en el millor dels casos, es farien de forma individual i inconnexa. A més, ens compromet a avançar en el desenvolupament d’un país respectuós amb el territori, a mitjà i llarg termini, assegurant que les futures generacions d’andorrans gaudeixin d’un entorn incomparable com el que nosaltres estem vivint.

Comentaris (1)

Trending