Interior

L’administració es dóna tres anys per poder reclamar el cost dels rescats de muntanya derivats d’una imprudència

El Govern establirà per reglament les concrecions necessàries per poder cobrar als beneficiaris les operacions que dugui a terme el cos de bombers

Un helicòpter fent una maniobra d'aproximació a l'hospital en un vol nocturn.. ALTAVEU
Un helicòpter fent una maniobra d'aproximació a l'hospital en un vol nocturn. | ALTAVEU

Altaveu

L’administració tindrà tres anys per reclamar als beneficiaris d’un rescat o d’una operació de salvament que sigui derivada d’una imprudència que reintegri el cost que hagués tingut aquell operatiu. Encara que hi ha molts detalls que encara s’han de definir, el Govern ja ha establert alguns paràmetres a través d’una disposició final que recull el projecte de llei del pressupost que ja s’ha enviat a tràmit parlamentari. Les concrecions es definiran via reglament.

L’esmentada disposició fa una primera aproximació al que seria una imprudència. Així, “es consideren actuacions imprudents, entre d’altres: la manca d'observança dels senyals d'advertiment de perill o de prohibició de pas ubicats en zones de risc; la realització d'activitats prohibides en espais naturals; la manca de respecte deis butlletins o avisos d'alerta o de predicció de meteorologia adversa emesos pels serveis meteorològics o pel departament competent en matèria de protecció civil; iel desenvolupament de l'activitat sense disposar de l'equipament adequat”.

El rescabalament dels rescats, que “prescriu al cap de tres anys a comptar de la data en què s’iniciï l’operació de recerca, salvament, rescat o socors”, també es podria exigir en aquells casos que derivi d’una activitat recreativa de risc, que en aquest cas plenament es determinarà via reglament. El rescabalament es podrà exigir per via judicial ja sia a la persona beneficiària del rescat, al seu representant legal o a la companyia d’assegurances.

La disposició pressupostària també explicar que “l'import a reclamar es determina en funció del nombre d'efectius personals i de mitjans materials emprats en l'operació de recerca, salvament, rescat o socors, i del temps esmerçat a aquest efecte. ElGovern pot determinar, reglamentàriament, latarifa per hora deis mitjans humans i materials gestionats pel cos de prevenció i extinció d'incendis i salvaments” i encara especifica que “en el supòsit en què l'operació de recerca, salvament, rescat o socors s'efectuï a favor de diverses persones beneficiaries, l'import a reclamar es determina proporcionalment als mitjans humans i materials emprats en benefici de cadascuna d'elles, i en cas que la individualització no sigui possible, per parts iguals”.

Comentaris

Joan
No hem contradic.
Com més gent va a la muntanya més problemes.
Cal gaudir.la perquè si, es de tots però pels imprudents pagarem els altres i així serà.
Si estem federats tenim assegurances doncs no cal pagar el rescat, això sí, si no ha estat per negligència.
Si la persona que repeteixo gaudeix de la muntanya està assegurada i en gaudeix respectant lo esencia....climatologia equipament etc cap problema.
Ho dic en general per tots aquells que es fan el 90 per cent dels rescats; sense equipament ni la més mínima coneixença de la muntanya i a sobre massificada ment.
Tothom ha de menjar i gaudir però precisament el que ha portat a que es cobraran els rescats és això la massificació i la manca de coneixements......entre molts altres factors .....
En resposta a Joan
Curiós
5.

Federats? Federats en que? Ara en federem en senderisme, BTT o al esquí de backcountry?

  • 0
  • 0
Joan
4.
No hem contradic.
Com més gent va a la muntanya més problemes.
Cal gaudir.la perquè si, es de tots però pels imprudents pagarem els altres i així serà.
Si estem federats tenim assegurances doncs no cal pagar el rescat, això sí, si no ha estat per negligència.
Si la persona que repeteixo gaudeix de la muntanya està assegurada i en gaudeix respectant lo esencia....climatologia equipament etc cap problema.
Ho dic en general per tots aquells que es fan el 90 per cent dels rescats; sense equipament ni la més mínima coneixença de la muntanya i a sobre massificada ment.
Tothom ha de menjar i gaudir però precisament el que ha portat a que es cobraran els rescats és això la massificació i la manca de coneixements......entre molts altres factors .....
  • 0
  • 1
Joan
Curiós???
La muntanya és per gaudir.la.
Tothom que hi pren riscos ha de tindre la federativa i aquesta et pot salvar de pagar un rescat si no ets un imprudent.
Pels cada dia més imprudents i gent que s embarca en la patera de la muntanya com aquell que ja vindran si em foto mal...doncs a pagar.
La muntanya ja està prou massificada de ximplets, corredors, etc que no l hi tenen cap respecte.
Pagueu assegurances federatives i si la infracció per accident es negligent, doncs apa.li amb les conseqüències.
En resposta a Joan
Curiós
3.
No t’estàs contradient? Primer dius que la muntanya es per gaudir-la i després dius que ja esta prou massificada. Que importa lo que estan fen? Si corren, si esquiant, si lo que sigui? Clar que tenim que ser prudents. Òbviament no escalaré un mur que es noti que estigui caient a trossos, ni esquiaré per una zona mes abundant en roques que en neu, ni correré per un barranc a baix.
Crec que tot tipus d’activitat de muntanya comporta algun risc. He fet senderisme per camins marcats amb mes corregut perillós que no altre cosa.
S’ha de delimitar molt be lo que entenen com comportaments o actuacions imprudents.
Parlant una altra vegada l’exemple de l’esqui, els que sortim de les immediacions de les estacions de esqui sabem perfectament el risc que correm pro no a tothom li surt en compte pagar per un helicòpter i un guia de muntanya. Anem a la nostra... Coneixem perfectament la zona però accidents passen. Tant als que o fan pagant per el servei que la pròpia estació disposa com els que no tenim una cartera tant gran per pagar-ho.

  • 0
  • 0
Joan
2.
Curiós???
La muntanya és per gaudir.la.
Tothom que hi pren riscos ha de tindre la federativa i aquesta et pot salvar de pagar un rescat si no ets un imprudent.
Pels cada dia més imprudents i gent que s embarca en la patera de la muntanya com aquell que ja vindran si em foto mal...doncs a pagar.
La muntanya ja està prou massificada de ximplets, corredors, etc que no l hi tenen cap respecte.
Pagueu assegurances federatives i si la infracció per accident es negligent, doncs apa.li amb les conseqüències.
  • 0
  • 1
Curiós
1.

No se que es pitjor. La foto que han utilitzat per aquesta noticia o saber que si estic esquiant for de pistes o hem deixo morir o tindré que pagar per la utilització dels mitjans necessaris per tal rescat.

  • 0
  • 2

Comenta aquest article