Creada una xarxa transfronterera per estudiar malalties com la de les vaques boges

Centres de recerca, hospitals i sectors empresarials d'Espanya, França i Andorra treballen units en el desenvolupament de mètodes innovadors per a futurs tests de diagnòstic i terapèutics

Comentaris

El catedràtic, Juan José Badiola, y la vicerrectora de Política Científica de la Universitat de Saragossa, Rosa Bolea.
El catedràtic, Juan José Badiola, y la vicerrectora de Política Científica de la Universitat de Saragossa, Rosa Bolea. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Centres de recerca, hospitals i sectors empresarials d'Espanya, França i Andorra treballen units en el desenvolupament de mètodes innovadors per a futurs tests de diagnòstic i terapèutics de malalties priòniques humanes i animals, gràcies a la creació d'una xarxa d'excel·lència científica transpirinenca.

Aquest èxit és un dels obtinguts dins del projecte europeu Redprion, coordinat per la Universitat de Saragossa, i que ara conclou després de tres anys de trajectòria. El personal investigador del Centre d'Encefalopaties i Malalties Transmissibles Emergents, el catedràtic i director del centre, Juan José Badiola, i la vicerectora de Política Científica, Rosa Bolea, han presentat, com a responsables de coordinació, les principals conclusions,  acompanyats per socis i sòcies del consorci com Isidro Ferrer, per part de la Universitat de Barcelona, ​​i de Martí Pumarola, de la Universitat Autònoma de Barcelona.

L’objectiu és la creació d’una xarxa científica d’excel·lència en el camp de les malalties priòniques. Aquestes malalties neurodegeneratives afecten tant a la ramaderia de la zona transfronterera francoespanyola com a la seva població humana i no hi ha cap tractament o prova diagnòstica ante-mortem fiable per a la seva detecció. La transmissió de prions animals als éssers humans (zoonosi) pel consum d’aliments contaminats segueix sent un motiu de preocupació per a les autoritats sanitàries europees.

Així, el projecte pretén coordinar les activitats i combinar les habilitats específiques de centres de recerca, de grans centres hospitalaris i de socis privats de la regió transfronterera per tal de protegir les persones dels riscos associats a les malalties priòniques, desenvolupar enfocaments terapèutics i eines de diagnòstic innovadors destinats al seu ús en pacients afectats d’alguna malaltia priònica i assegurar la sostenibilitat de les produccions de remugants a la regió transfronterera, davant el risc dels agents priònics en el camp agroalimentari.

A més, el projecte contribueix a la millora de la gestió de la Salut Pública i de la Sanitat Animal de la regió, a l’informar de les solucions i innovacions en l’àmbit de la prevenció dels riscos associats a aquestes malalties als responsables i professionals encarregats de les mateixes, als actors implicats en les cadenes de producció i al públic en general.

Les priòniques, són un grup de malalties transmissibles poc freqüents caracteritzades per manifestacions neurològiques debilitants progressives a causa de canvis espongiformes amb una evolució invariablement fatal. Aquests trastorns impliquen l'acúmul d'una proteïna priònica anòmala al sistema nerviós central sense una resposta immunològica específica. La malaltia de Creutzfeldt-Jakob esporàdica, coneguda popularment com la de les vaques boges és la forma més freqüent i representa aproximadament el 85% dels casos de malaltia priònica.

 

Comentaris

Trending