Sembrar per recollir

(REPORTATGE AUDIOVISUAL) L'activitat agrària i ramadera ve determinada per la climatologia i l'orografia. Tot i això, Andorra disposa de marge per incrementar la producció d'aliments?

Sembrar per recollir

Carn, trumfes i mel són alguns dels aliments que es produeixen al Principat. La producció agroalimentària andorrana és molt limitada a causa dels factors climatològics i orogràfics. Per aquest motiu, el país depèn del mercat exterior per abastir la població d'aliments.

Comentaris

Trending