Govern admet que la llei òmnibus per a l’agricultura farà incrementar la despesa en ajuts al sector

El ministeri avisa que la partida actual, d’uns tres milions d’euros, s’haurà de reforçar, especialment les destinades a garantir el benestar animal i la millora de les explotacions agràries

La ministra de de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó en una explotació ramadera.
La ministra de de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó en una explotació ramadera.

El Govern preveu que els pròxims anys els diners que es destinen anualment a donar suport a les explotacions agrícoles i ramaderes vagin lleugerament en augment. Així ho implica les disposicions incloses en la llei per al desenvolupament i la diversificació del sector ara a tràmit al Consell General. L’executiu defensa que aquesta despesa és necessària per garantir la continuïtat dels empresaris d’una activitat clau per al Principat.

En la memòria econòmica que s’ha adjuntat al projecte legislatiu, el Govern entén que “no ha de comportar conseqüències transcendentals en termes d’increment de la despesa pública”. No obstant això, sí que reconeix que en el futur la xifra que actualment es destina a subvencions per a les explotacions s’haurà d’apujar. Actualment, recorden, “l’import dels ajuts públics que es destinen al sector primari és de 3 milions d’euros”.

Des del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, però, s’avança que “serà  necessari, a mitjà termini, augmentar les dotacions de determinades partides pressupostàries”. I, en particular, aquelles “que es puguin destinar als ajuts públics que s’atorguen al sector ramader i agrícola per a la bonificació del benestar animal, si es fan extensives als titulars de les explotacions agràries amb activitat ramadera que compten amb bestiar equí, oví i cabrú”.

També s’avisa d’una altra partida a reforçar. És la que serveix per a les “dotacions destinades a implementar plans de millora de les explotacions agràries a l’efecte de  poder afavorir i acompanyar els joves agricultors i ramaders en la posada en marxa de noves infraestructures dedicades a usos agraris i ramaders, com poden edificis per estabular el bestiar”.

Des del Govern, s’apunta que són increments “probables” en la despesa pública. Ara bé, també s’assegura que no es vol anar més enllà del que permeti realment la situació financera de l’Estat. “S’hauran de dur a terme, però, tenint en compte la disponibilitat pressupostària de cada moment, així com el nivell d’endeutament públic que es pugui acordar d’establir”, apunten.

Comentaris

Trending