Una de cada deu llars d'Andorra on hi viuen menors estan en risc de pobresa

Comentaris

Una de cada deu llars d\'Andorra on hi viuen menors estan en risc de pobresa
Una de cada deu llars d\'Andorra on hi viuen menors estan en risc de pobresa

Una de cada deu llars on hi conviuen infants amb adults en edat de treballar està en risc de pobresa. Aquesta és una de les dades que s’inclouen en l’Observatori de la Infància relatiu a l’any 2016 i que han elaborat de forma conjunta Unicef Andorra i el Centre de Recerca Sociològica (CRES). El mateix informe també posa de manifest que s’han més que duplicat els casos en què adolescents són víctimes de violència psíquica o física en l’àmbit escolar. En conjunt, i malgrat alguns indicadors preocupants, l’estudi, que incorpora dades de diversos anys i, a voltes, de difícil comparació per manca d’informació o de xifres, evidencia o com a mínim “fan pensar que la situació econòmica  ha millorat des de l’any 2012 i que hi ha més proporció de famílies que gaudeixen d’una millor situació, encara que hi ha una part important de les famílies amb infants que tenen dificultats econòmiques (el número de famílies on els dos progenitors estan aturats és del 1,8%, que serien les famílies amb situacions més extremes)”.

El treball presentat aquest dijous ha permès actualitzar algunes de les dades sobre benestar material i en concret, com es remarca des de l’Unicef, s’ha afegit l’indicador de pobresa relativa. En xifres percentuals, l’11,6% de les llars amb menors i amb adults en edat laboral ocupats està en risc de pobresa. Per risc de pobresa relativa s’entenen aquelles llars amb una despesa per sota del 60% de la mitjana nacional. Com es remarca des de l’organització que vetlla pels drets dels infants, s’ha de tenir en compte que el fet d’estar per sota d’aquest llindar no vol dir que totes les persones estiguin en situació de pobresa, però sí que és un indicador de risc de pobresa i delimita el conjunt de persones vulnerables que hi ha a cada societat.Altres dels indicadors de benestar material que incorpora l’informe són que l’1,5% de les llars amb infants menors de 17 anys es troben en situació de privació material severa, que el 25,2% de les llars amb menors no podem fer front a una despesa imprevista de 400 euros i que un 34,1% de les llars amb menors no es poden permetre pagar una setmana de vacances fora de casa. Les dues xifres citades en darrer lloc, tot i ser preocupants, experimenten una millora sensible respecte de les dades obtingudes en anteriors Observatoris.

L’Unicef també destaca altres índexs. Així, es ressalten les dades sobre infància vulnerable amb els indicadors sobre menors víctimes de violència en l’àmbit familiar (5,8 casos per cada 10.000 el 2016 versus el 8,6 del 2015) i sobre adolescents víctimes de violència psíquica o física en l’àmbit escolar (38,8 per cada 10.000 versus el 16,1 del 2015). Ambdós indicadors són casos identificats per la policia. L’increment podria ser degut, segons la delegació andorrana de l’organització internacional, a que a l’haver-hi més sensibilització, més casos es denuncien i no es pot assegurar que signifiqui un augment de la violència ja que abans potser es produïen però no es denunciaven. També es posa èmfasi en el fet que el 48,3% d’infants acollits està en acolliment familiar i la resta es troben en el centre d’acolliment i que el 94% d’alumnes amb necessitats educatives especials estan integrats en centres educatius ordinaris.

L’entitat, a través de la seva directora, Marta Alberch, ha lamentat el fet que malgrat que es van podent actualitzar o obtenir cada vegada més dades, a Andorra encara és molt difícil accedir a segons quin tipus d’indicadors. Des de l’Unicef s’explica que indicadors com el fracàs o l’absentisme escolar no s’han pogut obtenir ni tampoc dades com el consum d’alcohol, tabac o altres drogues ni de salut infantil com obesitat no s’han facilitat.I es remarca que “conèixer aquesta informació permetria que la societat fos conscient d’aquesta situació a més de facilitar als actors implicats en vetllar pel benestar dels infants poder preparar actuacions en matèria de prevenció i sensibilització per millora aquesta problemàtica”. D’aquí que des l’Unicef es recomani al conjunt d’institucions del país que siguin conscients “de la necessitat i el compromís de facilitar dades de tots els indicadors que s’inclouen en l’Observatori i el més actualitzades possible afegint també que el més centralitzades possibles (com a exemple, obtenim dades del sistema educatiu andorrà però no dels altres sistemes educatius que tenen presència al nostre país).i 

L’organització també posa de manifest la necessitat de treballar en un pla nacional de la infància que pugui aprofundir amb més detalls en la situació dels infants que poden ser més vulnerables i que garanteixi les ajudes socials necessàries pel bon desenvolupament de tots els infants amb la visió d’avançar en prestacions socials familiars universal car està demostrat que reduir el risc de pobresa infantil  s’aconsegueix destinant més recursos públics a les prestacions familiars i infància (ampliant el llindar de renda de famílies que reben prestacions sense deixar fora bona part de la població en risc). Encara que no ho sembli, no tot són notes negatives. Al fet que l’economia sembli remuntar atès les dades relatives a la infància de què disposa Unicef, l’entitat també a felicitat, per exemple, “la tasca i l’esforç que està fent l’Escola Especialitzada de Meritxell així com tots els actors del sistema educatiu del país i avançar cap a una escola inclusiva”.

Comentaris

Trending