Un nou reglament donarà cobertura legal als àpats que paga l’hospital als seus professionals

Els complements que abona el SAAS històricament i sense regulació són drets adquirits que no es poden suprimir si no és a partir de jubilacions, baixes o acords consensuats amb els empleats

Façana de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell
Façana de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell
Un nou reglament del personal del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) donarà cobertura legal al pagament d’àpats per part de l’hospital als professionals que hi treballen. Igual com d’altres complements salarials de la legalitat dels quals es queixa el Tribunal de Comptes en referència a l’exercici 2017, les consumicions a la cafeteria del centre hospitalari són, segons el SAAS i les consultes jurídiques realitzades, drets adquirits dels treballadors que no es poden suprimir així com així.

L’òrgan rector de la gestió dels centres sanitaris del país ha emès un comunicat en referència al darrer informe publicat pel Tribunal de Comptes, i assegura que “des de l’inici de la nova etapa de la direcció del SAAS, a principis del 2016, s’han anat portant a terme una varietat d’accions per tal de corregir en la mesura de lo possible” les incidències detectades per l’ens fiscalitzador, que denuncia que hi ha pràctiques que no s’ajusten ben bé a la llei. “De fet, de les incidències que apareixen a l’informe del 2017 una bona part ja han estat corregides a dia d’avui.”

Entre les incidències detectades hi ha una sèrie de complements salarials “de diversa naturalesa que es van implementar la majoria d’ells des de fa més de 25 anys”. Segons els informes jurídics sol·licitats pel SAAS, tal com s’ha dit, “tots aquests complements es tracten de drets adquirits i per tan consolidats”. L’ens sanitari assegura que “en aquests últims tres anys s’han anat reduint el número de professionals que reben aquests complements aprofitant jubilacions, baixes o acords consensuats amb els propis professionals”

La irregularitat d’aquests complements es basa fonamentalment, i així ho especifica el Tribunal de Comptes, en què són drets no recollits pel reglament de personal del SAAS. “És per això que aquesta eventualitat ha de quedar corregida amb el nou reglament que s’està treballant des de l’any passat”. La redacció d’aquest nou reglament, aclareix el SAAS, “l’hem anat retardant voluntàriament en espera de la recent elaboració de la Llei del codi de relacions laborals i pel fet que des de principis d’aquest any la seva redacció ha de coordinar-se amb l’elaboració del conveni col·lectiu en estreta col·laboració amb el recentment creat comitè d’empresa”.

El centre hospitalari recorda que abonar el dinar del personal és una pràctica habitual en tots els hospitals de l’Estat espanyol i que ara ja es cotitza degudament per aquest ‘salari en espècie’

En el comunicat, el SAAS fa referència explícita a la qüestió dels àpats atès que és un element cridaner que ha centrat l’atenció de la immensa majoria dels mitjans de comunicació del país. Els àpats dels treballadors s’abonen en la seva totalitats als empleats que estan de guàrdia i parcialment, quant al dinar, a la resta. “És també una pràctica que es remunta a fa més de 25 anys i per tant també es tracta d’un dret adquirit però que tampoc no està recollit en el reglament de personal del SAAS”

L’hospital deixa clar que aquesta pràctica, que com en el cas anterior també quedarà regulada en el nou reglament, "està també consolidada en pràcticament tots els centres hospitalaris de l’Estat espanyol”. El SAAS també explica que allò que sí que ja es va corregir el 2017 és la regularització de la cotització d’aquestes prestacions a la CASS i la seva pràctica quedarà emparada en el nou reglament de personal. 

El Tribunal de Comptes també assenyala que el lloguer dels despatxos de consulta externa de l’hospital, al tractar-se d’un bé públic, hauria de ser “licitat amb concurrència pública, cosa que no s’ha fet mai des de la seva creació fa molts anys”. En aquest sentit, fa pocs mesos el Govern, a petició del SAAS, “ha emès un decret pel qual es regula aquest tipus de contractació i per tan a partir d’ara l’adjudicació és farà sota aquestes condicions”.

En darrer lloc, el SAAS també es fa ressò del retret que fa el Tribunal de Comptes per l’acomiadament que es va fer a un cap de servei al qual se li va pagar més de 14.000 euros més del que, a parer de l’ens de fiscalització, li corresponia d’indemnització. Doncs bé, la parapública hospitalària manté que el tribunal, “en fer els seus càlculs, no ha tingut en compte que la indemnització tenia que incloure necessàriament tot una sèrie de conceptes que hem assenyalat en l’informe d’al·legacions i que ells no van tenir en compte”.

Comentaris (6)

Trending