Al mes de setembre es van rebre un 14% més de turistes que al 2019

El nombre de vehicles que ha entrat al país, s’ha mantingut estable, amb una variació mínima pel que respecta a la prepandèmia, tot i que ha augmentat lleugerament

P

P.C

Comentaris

Turistes a la zona comercial d'Andorra la Vella.
Turistes a la zona comercial d'Andorra la Vella. Toni Solanelles

El sector econòmic del país comença a treure els fruits de la recuperació de la crisi provocada per la pandèmia. Malgrat la complicada situació social actual, al mes de setembre el nombre de visitants va ser un 14% superior al que es va rebre en el mateix període del 2019, el darrer any sense afectacions per la Covid-19. Pel que fa als fluxos de vehicles a les fronteres, però, l’elevat cost del combustible s’ha deixat notar, i la disminució respecte a fa tres anys ha estat del 12,79%.

El nombre de visitants al país, que aglutina aquells que pernocten, i els que no,  ha estat de 742.614 al mes de setembre. En comparació amb el 2021, l’augment és d’un 23,4%, però cal tenir en compte que l’any passat les restriccions per la Covid-19 encara estaven, en molts casos, vigents. Per tant, comparant amb el darrer any de la prepandèmia, la xifra continua sent un 14,01% superior si es compara amb els 651.349 visitants del setembre de 2019. La nacionalitat d’aquests visitants s’ha mantingut estable, sent els més freqüents els espanyols i, en segon lloc, els francesos. Cal destacar, però, l’augment considerable, d’un 28,57%, d’altres nacionalitats, que fa palès la recuperació del turisme internacional.

Aquest total de visitants es desglossa en dues categories diferenciades. D’una banda, els turistes, que són aquells que pernocten, almenys, una nit al Principat. En aquesta ocasió, l’augment general respecte al 2021 ha estat del 29,1%. Però, sorprèn més la comparativa amb el 2019, que ha tingut una variació positiva del 38,86%, passant de 218.331 a 303.171 turistes. En aquesta ocasió es manté la tendència per nacionalitats similar amb la global, sent majoria els espanyols i amb una xifra baixa de francesos que fan nit a Andorra. Així mateix, la resta de nacionalitat ha augmentat un 96% respecte a fa tres anys, passant de 27.557 a 54.014.

D’altra banda, s’ha de tenir en compte aquelles persones que no fan nit al país, i que se’ls anomena excursionistes. Continuen sent majoria els francesos, sent 273.314 persones del total de 439.443 que han accedit al mes de setembre. Pel que fa als espanyols, la variació respecte al 2019 ha sigut mínima, tot i que han disminuït. Per tant, cal entendre que quan s’arriba des del país veí, es fa per fer nit al Principat.

Així mateix, les tendències de visita s’han mantingut relativament estables, tot i que amb algunes variacions que fan entendre que l’interès que desperta el país és lleugerament diferent. El motiu principal d’accés a Andorra continuen sent les compres, tot i que ha disminuït lleugerament respecte al 2019. Pel que fa a l’esport o la natura, ha tingut un lleuger augment, i en la seva majoria es tracta de turistes, és a dir, que pernocten per aquest motiu. Fa tres anys, a més, es tractava majoritàriament de famílies (un 46%), però ara ha canviat, i els visitants són, principalment, parelles (un 40,7% al setembre de 2022).

Pel que fa al flux de vehicles durant el mes de setembre ha estat de 355.807. La variació en comparació amb el 2019 ha estat mínima, únicament un 0,3% superior Així, el nombre total de vehicles que ha accedit a Andorra per la frontera francesa ha passat de ser de 135.059 al 2019 a 110.234 al mes de setembre de 2022. A Espanya ha passat de 219.537 a 250.804. El nombre de vehicles pesants per la frontera hispanoandorrana, en canvi, ha augmentat de 5.573 fins a 7.691. Pel que fa a les dades acumulades des de gener fins a setembre, ha estat de 3,02 milions de vehicles, que representa una disminució del 3,63% respecte al 2019, però un augment del 30% respecte al 2021. Per la part francesa han accedit 1,01 milions, i per l’espanyola, 2,01 milions.

 

Comentaris

Trending