Col·lecció de sancions de Turisme a diversos propietaris de pisos que s’anuncien al portal Airbnb

El ministeri anuncia la resolució de vuit expedients, a raó de 3.000 euros cadascun, per no tenir degudament declarats els habitatges que s’ofereixen

Tots els sancionats s'anunciaven al portal airbnb.
Tots els sancionats s'anunciaven al portal airbnb. ARXIU

Fins a vuit expedients sancionadors definitivament resolts anuncia el ministeri de Turisme aquest dimecres a través del BOPA contra el mateix nombre de propietats de pisos que s’anunciaven a través del portal especialitzat Airbnb sense estar degudament declarats. Diversos propietaris d’habitatges els ofereixen a través de l’esmentada plataforma sense registrar-los com fixa la llei i quan Turisme se n’assabenta els multa.

La resolució és tipus per a tots els propietaris. La quantitat imposada a cadascun dels propietaris són 3.000 euros per la comissió “d’una infracció molt greu, per anunciar, promocionar i comercialitzar un Habitatge d’Ús Turístic (HUT) al portal de reserves Airbnb sense disposar de la indicada inscripció en el Registre d’HUT corresponent”. L’edicte de notificació corresponent remarca que “en el cas que es faci efectiva la sanció després que hagi transcorregut el termini d’un mes assenyalat, però abans de la notificació de la provisió de constrenyiment, el recàrrec aplicable serà del 2% de l’import de la sanció”.

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending