Baixa un 9% l'entrada de vehicles el juliol en relació al mateix mes del 2020

El descens és molt important a la frontera francoandorrana amb un 28% i se n'ha registrat l'arribada de 335.976

Comentaris

Les detencions ha tingut lloc a les instal·lacions duaneres del riu Runer.
Les detencions ha tingut lloc a les instal·lacions duaneres del riu Runer. B. N.

El nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes de juliol ha estat de 335.976, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mes de juliol de l’any anterior del 9,1%. Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, la variació ha estat del +1,8% i per la frontera francoandorrana del -24,7%. Les dades han estat facilitades aquest dilluns pel departament d'Estadística del Govern.

 

El nombre de vehicles que ha entrat durant els darrers 12 mesos ha estat de 2.953.183; això representa una variació del -15,1% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 3.477.832 vehicles. De gener a juliol del 2021, respecte el mateix període del 2020, s’ha produït un increment del 2,2% en el nombre de vehicles, amb un increment de l'11,3% dels provinents d’Espanya i un decreixement del 15% dels provinents de França.

Pel que fa a les dades ajustades, les variacions mensuals del total de vehicles presenten una tendència a la baixa tot i que positiva, en els darrers dos mesos i en aquest mes de juliol es situa en un +1%. Les variacions mensuals de l’entrada de vehicles per la frontera hispanoandorrana mostren una tendència a la baixa tot i que positiva, en els darrers tres mesos, situant-se en un +2,4%. Pel que fa a les variacions mensuals per la frontera francoandorrana, presenten una tendència a l'alça tot i que negativa, en els darrers tres mesos, situant-se en un -0,3%.

Comentaris (3)

Trending