Govern preveu una nova entrada per a l’Escola andorrana de segona ensenyança d’Ordino

El projecte es podria arribar a tirar endavant gràcies a la permuta de terrenys amb el comú, i gràcies al fet que el Consell General ha aprovat la declaració d’alienabilitat

Comentaris

La permuta permet establir una altra entrada a l’Escola andorrana.
La permuta permet establir una altra entrada a l’Escola andorrana.

Uns dies enrere el Govern aprovava la tramesa al Consell General de l’expedient per a la declaració d’alienabilitat d’una porció de terreny patrimonial a la Plana del Babot d’Ordino. Aquest procés formava part d’un altre per poder efectuar una permuta de terrenys amb el comú en aquest espai. La intenció de l’Executiu és poder fer una entrada principal per a l’Escola andorrana de segona ensenyança.

El Govern i el comú d’Ordino van arribar a una entesa per una permuta a un terreny a la Plana del Babot, i un altre a la mateixa zona, de titularitat comunal i que no tenia cap ús. L’interès de l’Executiu en aquesta parcel·la, que delimita amb l’Escola de segona ensenyança és, precisament, poder fer una entrada principal. D’aquesta manera, es podria complir amb la concepció inicial que es tenia de l’edifici.

L’altre terreny, titularitat del Govern, ha quedat en una zona on el comú, segons s’ha manifestat, el podria fer servir per a un fi “d’utilitat pública”. Malgrat això, no s’ha acabat de concretar quin podria ser. A més, es destaca que l’Executiu no tenia cap destí planificat per a aquest espai. A la declaració d’interès per realitzar la permuta, es destaca que “la següent fase del CTEO contempla un nou edifici segons la nova alineació del terreny resultant pel Govern, ja tenint en compte aquesta part a permutar amb el comú. Per la mateixa raó tampoc fou emprada per l’aparcament actual”.

Per poder fer factible aquesta permuta calia aportar la documentació necessària i l’expedient per a la tramitació parlamentària de la declaració d’alienabilitat d’aquesta porció de terreny, d’uns 324,57 m2. Finalment, el Consell General ha aprovat l’alienabilitat  i es podrà portar a terme l’intercanvi entre les dues entitats públiques.

Comentaris

Trending