Els comuns hauran d’implicar-se encara més en la gestió de la construcció

Han de confeccionar en el termini d'un any uns estudis de capacitat de càrrega màxima que han d'incloure aspectes com el subministrament de l'aigua potable o la xarxa viària de la parròquia

Comentaris

El ministre de Territori i Habitatge, Victor Filloy durant la roda de premsa d'aquest dimecres.
El ministre de Territori i Habitatge, Victor Filloy durant la roda de premsa d'aquest dimecres. SFGA

El ministre de Territori i Habitatge, Victor Filloy ha dit que la modificació de la Llei d’ordenació del territori i urbanisme té l'objectiu d'assegurar el creixement sostenible de l’activitat urbanística, redefinint les polítiques i el model urbanístic del país en base a les possibilitat i capacitats de les infraestructures i els serveis públics. Això farà que els comuns s'hagin d'implicar encara més en la gestió de la construcció.

Filloy ha agraït la col·laboració dels comuns que ha fet que "poguem disposar d'un document equilibrat". El desenvolupament urbanístic i les noves construccions han augmentat molt els darrers anys i això ha generat, segons el ministre, una preocupació pels recursos naturals. A més la crisi energètica actual representa un repte per a la resiliència del `país, atesa l'especial fragilitat per ser un estat petit i depenent energèticament de l'exterior. Així, Govern promourà les mesures necessàries per assegurar el creixement sostenible de l'activitat urbanística.

Segons Filloy, es limita la construcció d'habitatges perquè si s'edifiqués tot el sòl privat disponible al Principat, es podria arribar fins a la xifra de 3,3 milions d'habitants. Els plans d'urbanisme suposarien un augment en la capacitat poblacional de 900.000 persones. És el sòl privat que encara no té cap pla o projecte previst el que es calcula que sumaria aquests 2,4 milions de persones per arribar fins als 3,3 milions.

L'objectiu és dur a terme un creixement sostenible de l'activitat urbanística definint les polítiques i el model urbanístic

Els comuns han de confeccionar en el termini d'un any uns estudis de capacitat de càrrega màxima que han d'incloure aspectes com el subministrament de l'aigua potable, la xarxa viària de la parròquia, el transport i tractament de residus, la població escolar, els equipaments i altres criteris. Es promouran unes taules de treball periòdiques entre els comuns i Govern. Filloy ha destacat que el propòsit principal és assegurar al Principat el creixement sostenible definint les polítiques i el model urbanístic.

Aquests estudis de capacitat de càrrega determinaran la capacitat màxima de població del país tot i que com ha avançat Filloy un àmbit que serà fonamental és el de l'aigua. Ha afegit que mentre els estudis no estiguin elaborats pels comuns i aprovats pel Govern, les llicències d’edificació quedaran condicionades a l’obtenció d’un informe favorable per part dels ministeris competents en Urbanisme i Medi Ambient. Per obtenir aquest informe positiu, s’hauran de complir un seguit de criteris que el Govern ha aprovat aquest dimecres.

En concret, els tècnics dels ministeris avaluaran qüestions com ara el subministrament d’aigua potable, la conducció d’aigües residuals (xarxes secundàries), el servei de recollida i transport de residus sòlids, o la xarxa viària secundària. A més, també es tindrà en compte l’abocament de terres, el tractament de residus sòlids i d’aigües residuals, la conducció d’aigües residuals (xarxa general), la xarxa viària general i el subministrament elèctric.

En determinats casos no caldrà l'informe favorable de Govern

Tanmateix, a la Llei s’han establert uns supòsits que exclouen de l’obligació d’obtenir l’informe favorable dels ministeris citats. Aquests són la construcció d’habitatges unifamiliars i d’habitatges plurifamiliars en règim de lloguer; les obres d’ampliació d’edificis, d’enderrocament i reconstrucció d’immobles; i les obres de rehabilitació o de reforma d’edificis, les derivades dels canvis d’usos i la modificació de projectes autoritzats.

De manera excepcional també s’han definit un seguit de supòsits addicionals que no requereixen de l’informe favorable, com ara la instal·lacions de dispositius de protecció davant riscos naturals; les instal·lacions vinculades a xarxes de subministrament de tot tipus de servei; la construcció d’edificacions i instal·lacions educatives, sanitàries i relatives a serveis socials i sociosanitaris; la construcció d’edificacions i instal·lacions en ús temporal; i la construcció d’edificacions destinades exclusivament a ús de magatzem.

També són excepcions els següents casos: la construcció d’edificacions destinades exclusivament a ús d’aparcament, amb una capacitat inferior o igual a 350 places; la construcció d’instal·lacions destinades a ús energètic; la construcció d’edificacions i instal·lacions, en règim d’obres i actuacions provisionals; la construcció d’instal·lacions pròpies de les activitats forestal, agrícola, ramadera i apícola, (coberts, corts, eres o pallers, galliners, cellers, pletes, planters i hivernacles); i la construcció d’altres edificacions i instal·lacions necessàries per causes d’interès públic d’una parròquia (causes degudament justificades i motivades pel comú corresponent). Així mateix s’exclouen els projectes d’interès nacional i els plans sectorials.

 

Etiquetes

Comentaris (8)

Trending