Les vendes a les grans superfícies cauen un 7,1%

El descens més gran es produeix en els productes alimentaris (10,2%) i també baixen els treballadors (2%)

Comentaris

Fruita i hortalisses exposades a un comerç.
Fruita i hortalisses exposades a un comerç.

L’índex de vendes de les grans superfícies del comerç al detall experimenta una variació negativa del 7,1%, a preus corrents, el mes de setembre del 2022 respecte al setembre de l’any anterior. Pel que fa al desglossament de l’índex en funció del tipus de producte, la venda dels productes alimentaris cau un 0,8% i, la venda de la resta de productes (no alimentaris) disminueix el  12,8% en comparació amb el mateix període de l’any anterior.

Aquesta variació general anual se situa per sota de les xifres d’Espanya (+10,2%) i França (+9%). Pel que fa a l’índex de vendes a preus constants (descomptant l’efecte dels preus), disminueix el -12,2% al setembre del 2022 en comparació amb el període homòleg de l’any anterior, les vendes de productes alimentaris cauen el 10,5% i les vendes de la resta de productes disminueix el 15,4%. L'alça dels preus ha estat unm factor determinant en aquest descens de vendes.

D’altra banda, l’evolució del personal ocupat en les grans superfícies comercials al setembre del 2022 disminueix el 2% respecte al mateix mes de l’any anterior, més del 65% són dones i gairebé el 93% disposa de contractes a jornada completa. 

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending