El nombre de defuncions al país continuen a l’alça després del segon any de pandèmia

El 2021 es van registrar a Andorra 353 morts per 339 l’any abans; les xifres creixen tant pel que fa als homes com a les dones, mentre que l’esperança de vida recula lleugerament

Taula de mortalitat.
Taula de mortalitat.

El nombre de defuncions hagudes al país el segon any de pandèmia va ser superior al primer. En xifres absolutes -i sempre que les dades d’Estadística, que presenten algun desajustament, siguin correctes- hi va haver catorze morts més el 2021 que el 2020. L’increment és global i també si es diferencien homes i dones. Mentrestant, el darrer any, l’esperança de vida ha continuat reculant, situant de forma global en 83,7 anys.

El 2021 hi van haver, en global, segons les dades publicades aquest matí pel servei d’Estadística, 353 defuncions, per 339 el 2020. L’any passat van morir 194 homes, dels quals 120 tenien més de 70 anys; i 160 dones, 125 de les quals superaven el llindar dels setanta anys. L’any abans, el de l’esclat de la crisi de la Covid, de forma global van morir 339 persones (187 homes i 150 dones, el total no suma correctament, d’aquí el desajustament citat).

També en relació amb l’esmentada franja d’edat, la més gran quant als anys, hi ha un increment en la xifra de defuncions. El 2021, s’ha dit, van morir 244 persones de més de 70 anys, onze més que l’any abans. La mortalitat va ser superior en les dones que en els homes. 120 homes en l’esmentada franja d’edat van perdre la vida (per 114 el 2020) i 125 dones quan un any abans havien estat 117.

Quant a l’esperança de vida, el darrer lustre s’ha anat reduint. Hores d’ara, aquelles persones nascudes el 2021 es calcula que tindrien, de mitjana, una esperança de vida de 83,7 anys. Lleugerament inferior en el cas dels homes (81,3) i, com és tradició, per dir-ho així, una mica superior en el cas de les dones (86 anys). El 2017 aquestes xifres s’enfilaven respectivament fins als 84,3 i als 87,8 anys.

Etiquetes

Comentaris

Trending