Els neguits i dificultats generats per la pandèmia fan duplicar el nombre de consultes que rep l’ACU

L’organització que defensa els interessos dels consumidors ha passat de 593 interpel·lacions el 2019 a més de 1.200 durant l’any passant, en què més del 70% de les queixes han tingut el seu origen en les mesures socials i econòmiques aplicades per lluitar contra el virus

Imatge emprada per l'ACU per al resum del 2020.
Imatge emprada per l'ACU per al resum del 2020. ACU

Els problemes, neguits i dificultats generats per la pandèmia han fet que l’Associació de Consumidors i Usuaris (ACU) del Principat hagi vist més que duplicat el nombre de consultes rebudes. L’organització que defensa els interessos dels consumidors ha passat de 593 interpel·lacions el 2019 a més de 1.200 durant l’any passant, en què més del 70% de les queixes han tingut el seu origen en les mesures socials i econòmiques aplicades per lluitar contra el virus.

Les relacions laborals, l’habitatge i el lloguer, i el sector financer serien els tres grans blocs que concentrarien la major activitat de l’ACU durant l’any passat, plenament marcat per la crisi econòmica derivada de la sanitària. Des de l’ACU és lamenta i es veu “amb impotència com les condicions de vida de la gent d’Andorra han anat empitjorant al llarg dels mesos de confinament i posteriorment amb el tancament o les restriccions en molts negocis. Així, sense cap mena de dubte, la Covid-19 ha estat la causa principal de l’increment de consultes i demandes d’ajuda que ha rebut l’ACU”.

Com a conseqüència del creixement en el nombre de consultes, “l’associació s’ha vist sobrepassada en diverses ocasions i algunes de les demandes rebudes no s’han pogut contestar o s’ha fet amb setmanes d’endarreriment”. Per aquest motiu, des de l’ACU es demana “disculpes i comprensió a totes aquelles persones a qui no hem pogut atendre com es mereixien”. També és cert que l’organització va estar molt activa en qüestions com la de l’Ultra Trail.

“L’associació s’ha vist sobrepassada en diverses ocasions i algunes de les demandes rebudes no s’han pogut contestar o s’ha fet amb setmanes d’endarreriment”

De les 1.237 consultes, 396 han estat sobre matèries relacionades amb el que l’ACU denomina relacions laborals. Consultes, dubtes i queixes sobre contractes de treball, acomiadaments, vacances, hores no pagades, ERTO, personal eventual i temporers, també problemes relacionats amb la CASS, reemborsaments de prestacions i cobertures la majoria relacionades amb temes laborals. Dificultat per cobrar nòmines, incompliments de contracte, reduccions de jornada laboral.

L’habitatge i els lloguers han acumulat 346 consultes. Es tracta de problemes relacionats amb l’habitatge, informació per accedir a ajudes per pagar el lloguer, renovació de contractes, devolucions de la fiança, mudances, conflictes amb terminis d’entrada o sortida d’habitatge de lloguer durant el confinament, problemes amb lloguers de locals comercials, despeses de comunitat, conflictes amb reparacions i assegurances en pisos i locals, clàusules abusives en contractes i comissions de gestors immobiliaris entre d’altres.

I l’altra gran àrea de treball acumulat és el sector financer amb 260 consultes. En aquest bloc l’ACU hi distingeix tres grups. El primer, el sector bancari: despeses i comissions bancàries, interessos de préstec i crèdits en carència (encariment operacions), operacions de frau en targetes de crèdit, conflictes i devolucions de compres per Internet (duplicacions, despeses extra, devolucions no possibles, garanties, frau), problemes en l’obertura de comptes per cobrar nòmines (obligació per llei).

El segon grup fa referència al sector assegurador: reemborsaments, problemes diversos amb Assegurances Generals per cobertures, no renovació de pòlisses, disconformitat en sinistres, demora en resolucions de pagaments, sinistres no coberts. I per últim, el sector financer no bancari: interessos elevats, manca d’informació dels interessos de les operacions, i comissions.

En les temàtiques agrupades per l’ACU, hi ha tres blocs més minoritaris que responen a les denominacions devolució de quotes i pagament de serveis, on s’inclourien les esmentades referides a l’Ultra Trail i que van generar 136 consultes; preus abusius en matèria de comerç i consum en general, que van suposar 74 consultes; i un petit calaix de sastre amb consultes diverses (25) de temàtiques molt variades (enviaments de mercaderia per missatgeria, transport públic, transport escolar, entre d’altres).

Etiquetes

Comentaris

Trending