Inversió d’alt risc

(REPORTATGE AUDIOVISUAL) Les monedes digitals, un actiu intangible volàtil i especulatiu

Inversió d'alt risc

Les criptomonedes són unes monedes digitals que utilitzen una tecnologia informàtica anomenada blockchain, per la qual no requereix intermediaris.  Es tracta d'un actiu intangible volàtil i especulatiu. El risc d'invertir en criptodivises és elevat i el valor de les quals està determinat per l’oferta i la demanda.

 

Comentaris (7)

Trending