El Govern redueix l’experiència i l’edat per obtenir el permís de conducció d’autobús

El nou text que s’ha aprovat deroga el del 2021 i vigent fins ara, i dona compliment a la nova Llei del Codi de circulació

Comentaris

Un bus passant per Prat de la Creu.
Un bus passant per Prat de la Creu.

El govern ha aprovat el Reglament de permisos i de les autoritzacions administratives complementàries per conduir i del Registre de Permisos de Conduir. Aquest text deroga l’aprovat el 2021 i vigent fins ara, donant compliment a la nova Llei del Codi de circulació. D’aquesta manera, es redueix l’edat i experiència per tenir carnet d’autobús, es concreten les categories que s’homologuen dels carnets estrangers i l’equivalència entre categories, a més de definir-les d’acord amb la nomenclatura de la Unió Europea.

D’entre les modificacions que s’han produït, a la disposició transitòria quarta, sobre els requisits, l’experiència i l’edat requerides per obtenir la categoria D (autobús), escurça el termini d’1 any a 15 dies per obtenir la categoria D un cop s’obté la categoria D1 i l’edat mínima per obtenir la categoria D es redueix de 21 a 20 anys. L’objectiu d’aquesta mesura és agilitar la incorporació de nous xofers al mercat.

D’altra banda, a l’article 15, sobre el canvi del permís de conduir estranger per l’andorrà equivalent, s’ha concretat quines categories s’homologuen, si s’homologa la teoria i la pràctica o no, o si es fa sense cap mena d’examen. A més s’han afegit set apartats per completar els requisits que ha de tenir per poder fer l’homologació. Per exemple, ha de ser vigent el dia que es presenta, no ha d’estar privat per resolució ferma ni sotmès a una suspensió.

Finalment, relatiu a les categories del permís de conduir, s’han completat les definicions d’acord amb la nomenclatura de la Unió Europea. En aquest sentit, a l’article 6, sobre l’equivalència entre les categories, s’han introduït les equivalències de les categories A2 i A. El permís de la categoria A2 també és vàlid per conduir vehicles de les categories A1 i AM. Així mateix, el permís de la categoria A també és vàlid per conduir vehicles de les categories A2, A1 i AM.

 

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending