Cannabidiol: buit legal

(REPORTATGE AUDIOVISUAL) El CBD va obrint-se espai al mercat tot i que per ara no hi ha una llei a Andorra que en reguli la comercialització

Cannabidiol: buit legal

A Andorra es pot comercialitzar el cannabidiol (CBD) únicament per ús cosmètic. Els productes amb CBD han d'estar homologats per la Unió Europea i fabricats fora del país, tot i que no hi ha una llei al Principat. Per això s'empara en la normativa europea que permet la venda del cannabidiol per ús tòpic, encara que en països com el Canadà està permès l'ús medicinal del CBD. 

Comentaris (4)

Trending