Aprovat el Reglament del permís retribuït d’autònoms per tenir cura de fills a càrrec

Té per objectiu regular els requisits, les persones beneficiàries, el procediment de sol·licitud, la durada de l’ajut i el mecanisme de compensació del Govern

El ministre d'Afers Socials, Víctor Filloy.
El ministre d'Afers Socials, Víctor Filloy. ARXIU

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, el Decret del Reglament per fer extensiu als treballadors per compte propi el permís retribuït extraordinari per absència laboral per tenir cura dels fills a càrrec durant el període d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2. El nou text deroga l’anterior reglament amb la voluntat de facilitar a la ciutadania la comprensió en un sol document que reguli en la seva totalitat el permís retribuït.

Així, l’Executiu compleix amb el compromís contret amb l’aprovació de la Llei de mesures excepcionals i urgents, en matèria processal i administrativa, per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, el passat 22 de maig. El Decret té per objectiu regular els requisits, les persones beneficiàries, el procediment de sol·licitud, la durada de l’ajut i el mecanisme de compensació del Govern referents al permís retribuït extraordinari per tenir cura dels fills al qual poden accedir les persones assalariades o les que exerceixen una activitat per compte propi. En aquest sentit, els autònoms que han reprès l’activitat poden rebre una prestació de com a màxim 1.083 euros per fer-se càrrec dels fills menors de 14 anys o amb discapacitat mentre els centres educatius i de lleure extraescolar no duguin a terme l’activitat amb normalitat.

Poden acollir-se a aquesta mesura les famílies on els dos progenitors estiguin en la mateixa situació o sigui una família monoparental. A més, no poden tenir cap familiar fins a segon grau de consanguinitat que en pugui tenir cura raonable. En el cas del avis, si presenten un certificat mèdic que així ho acredita poden inhibir-se. Queden exclosos d’aquesta ajuda aquells treballadors per compte propi que ja es beneficiïn de les prestacions per suspensió o reducció significativa de l’activitat i els treballadors que puguin realitzar teletreball.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending