Andorra 2030: més vells, més immigrants i un sostre de 91.000 habitants

Estadística publica per primera vegada una projecció de població on destaca l'augment de l'esperança de vida amb 2,5 anys pels homes i 1,8 per a les dones

Edificis a Andorra la Vella.
Edificis a Andorra la Vella. Toni Solanelles

El departament d'Estadística de Govern ha publicat per primera vegada una projecció de població fins a l'any 2030. Segons les previsions hi haurà en envelliment de la piràmide poblacional, hi haurà més immigrants i augmentarà l'esperança de vida amb 2,5 anys pels homes i 1,8 per a les donesD’acord amb la hipòtesi de fecunditat (escenari central), el nombre mitjà de fills per dona passarà dels 1,02 de l’any 2020 als 1,20 del 2030.

La projecció de població publicada pel departament d'Estadistica contempla que es passarà dels 78.344 residents estimats a 1 de gener de 2021 a un ventall que oscil·larà entre els 83.325 (escenari baix) i els 91.049 (escenari alt) l’1 de gener del 2031. L’escenari central marca una població resident de 87.620 habitants el 2031. 

En termes absoluts, a l’escenari alt, el creixement de la població en el conjunt del període és de 12.705 persones (+16,2%), el que representa una taxa de creixement anual acumulatiu del 15,4 per mil, mentre que a l’escenari baix l’augment s‘estableix en 4.981 persones (+6,4%), amb una taxa anual del 6,2 per mil. A l’escenari central l’increment es de 9.276 persones (+11,8%) a un ritme acumulat de l’11,25 per mil. A més, aquest creixement no serà uniforme al conjunt del període projectat. L’augment variarà amb el temps, sent als primers anys més reduït per l’efecte de la pandèmia, accelerant-se després. Els diferents ritmes de creixement de la població d’Andorra durant el període projectat estan òbviament molt relacionats amb les hipòtesis realitzades sobre l’evolució futura de les migracions, especialment en relació als nivells i ritmes de la immigració.

D’acord amb la hipòtesi de fecunditat (escenari central), el nombre mitjà de fills per dona passarà dels 1,02 de l’any 2020 als 1,20 del 2030.  Pel que fa a la hipòtesi de migracions (escenari central), el nombre d’immigrants a Andorra passarà de 2.520 persones el 2020 a 2.950 persones el 2030.  La població menor de 15 anys disminuirà entre un 2,1% (l’escenari alt) i un 3,2% (l’escenari baix).

La població de 15 a 64 anys creixerà un 10,4% a l’escenari alt, un 6,6% a l’escenari central i només un 1,4% a l’escenari baix. La població major de 65 anys és la que experimentarà un creixement més important, ja que el nombre dels seus efectius augmentarà entre els 6.000 i 7.000 individus en els tres escenaris. En l’escenari alt, el pes dels majors de 65 anys passarà d’un 14,3% a un 20,1%. Per la seva banda, en l’escenari baix, el pes d’aquesta franja d’edat se situarà al final de la projecció en un 20,9%.

 

 

 

Etiquetes

Comentaris (16)

Trending