El 2021 va ser l’any de la darrera dècada en què els joves van tenir menys fills

Entre els 15 i els 24 únicament una de cada tres persones comptava amb una feina i a l’escolarització no obligatòria, a partir dels 17 anys, ha variat la tendència i hi ha més homes que dones

Comentaris

Una mare i el seu bebé.
Una mare i el seu bebé. Arxiu

El departament d’Estadística ha fet públic aquest dijous l’informe que conté el Sistema d’Indicadors de la joventut d’Andorra. Entre els diferents àmbits que engloba, destaca el fet que el 2021 va ser l’any en què els joves van tenir menys fills de la darrera dècada. Així mateix, pel que fa a l’ocupació, únicament una de cada tres persones d’entre 15 i 24 anys tenia feina i la tendència de l’escolarització no obligatòria va variar en benefici dels homes, quan sempre havien liderat les dones.

La població estimada d’Andorra a 31 de desembre del 2021 era de 79.535 persones. D’elles, hi havia 13.405 que se situaven entre els 15 i els 29 anys, representant el 16,9% del total. Es tracta del valor més alt des que es registra la població estimada, al 2010. La tendència de la taxa de creixement és positiva, i viuen al Principat 1.989 joves més que al 2013. El grup que representa major pes és el de 25 a 29 anys, amb un 35,8%, però se situa per sota del 2010, on representava un 41,5%.

En contraposició a aquestes dades positives, s’ha enregistrat una baixada important pel que fa a la taxa específica de fecunditat. Concretament, representa el nombre total de nascuts vius entre la població femenina de 15 a 29 anys, és, en definitiva, un indicador de la fecunditat entre les dones joves, la quantitat que tenen fills. Al 2021 es va situar en 17,95, el valor més baix de la darrera dècada. Malgrat això, s’ha seguit la tendència dels darrers anys, que ja era de disminució constant. Pel que fa a la nupcialitat, s’ha mantingut relativament estable, amb un 13,88, que és la més alta des del 2013. Com a detall, la taxa és major entre les dones que entre els homes, perquè elles es casen amb persones més grans.

Aquesta baixada de la natalitat es pot explicar de moltes formes. Un indicador que pot ser significatiu és la taxa d’ocupació. Aquesta dada indica la proporció de joves que es troben ocupats entre el total de la població, entre 15 i 24 anys. L’any 2021 era del 26,7%, xifra que suposa que un de cada tres joves es troba ocupat. Respecte a l’any 2020, la taxa ha disminuït 1,3 pp, un -4,6%, i respecte al 2012 s’ha reduït 4,4 pp, un -16%.

L’habitatge, un dels punts més conflictius dels darrers anys i que té una afectació directa en la joventut. Des d’estadística es destaca el fet que el Govern atorgui prestació econòmica, com és l’ajut al lloguer. En aquest cas, les dades representen una major dificultat per part d’aquesta franja d’edat per accedir-hi i, per tant, s’ha hagut de recórrer més a aquesta prestació. L’any 2021, la proporció és del 7,1% del total que, en termes monetaris, significa un total de 203.557 euros. La variació respecte a l’any anterior és d’un 10,7% més.

Per últim, pel que fa a l’educació i, concretament, a la no obligatòria, aquella que es cursa a partir dels 17 anys aproximadament, ha augmentat per segon any consecutiu. Al 2021, s’ha situat al 79,1%, situant-se prop de la sèrie històrica, registrat al curs 2013/2014 amb un 79,6%. Per gènere, els homes mostren una escolarització major als de les dones, canviant la tendència dels darrers anys, on les dones sempre havien tingut un percentatge superior.

Etiquetes

Comentaris

Trending