Siemens desenvoluparà l’app que integrarà tota la informació de mobilitat en temps real

A partir del darrer trimestre d’aquest any ja serà operativa l’aplicació de mòbil, que a poc a poc anirà incorporant més dades: des de l’estat d’ocupació dels aparcaments als horaris dels busos

Comentaris

-
-
Siemens Mobility s’encarregarà de crear l’aplicació per a mòbil que permetrà als usuaris del transport públic i tothom en general saber en temps real tota aquella informació imprescindible per poder-se moure pel país. L’app hauria de començar a entrar en servei el darrer trimestre d’aquest any. Però només en una primera fase. La informació s’hi anirà abocant a mida que tots els operadors en disposin.

La idea, que ja fa temps que està sobre la taula, és que qualsevol persona, resident o turista, amb una aplicació que serà gratuïta i que tindrà el suport d’una pàgina web per si es vol consultar a través d’Internet, pugui tenir a l’abast d’un clic des de l’horari de qualsevol línia d’autobús a saber si hi ha places disponibles en un aparcament concret. Fins i tot, el repte és que es pugui acabar reservant de manera anticipada un espai per estacionar i que a través del mòbil es puguin abonar les despeses que escaiguin.

L’encarregada de gestionar la creació de dita aplicació és FEDA. I Forces Elèctriques d’Andorra ha adjudicat a Siemens Mobility la creació del que tècnicament s’anomena plataforma de mobilitat intermodal. Siemens Mobility serà l’encarregada d’integrar la informació de les diferents modalitats de mobilitat en una aplicació fàcil de fer servir. Igualment, l’empresa Electromaps implantarà una eina de gestió per als carregadors públics de vehicles elèctrics i l’empresa MyBus GmbH incorporarà les gestions i dades de les línies d’autobús

La creació de la plataforma té com a objectiu impulsar un nou model de mobilitat més baix en carboni i que fomenti el transport públic i multimodal

La creació de la plataforma té com a objectiu impulsar un nou model de mobilitat més baix en carboni i que fomenti el transport públic i multimodal. Així, en el marc del conveni signat entre el Govern i els set comuns, es va encarregar a FEDA la implementació d’aquesta eina, que ha de permetre una millor gestió de la mobilitat i oferir informació en temps real als usuaris, i que es va licitar en concurs públic internacional el passat mes de juny. 

La nova plataforma permetrà als viatgers obtenir informació en temps real i el pagament unificat en les diferents modalitats de transport: línies de transport públic, aparcaments públics i privats, sistema públic de bicicleta elèctrica compartida i carregadors de vehicles elèctrics de la via pública i privats. A més, oferirà als usuaris la possibilitat de dissenyar els seus trajectes combinant diferents opcions de mobilitat i la solució incorporarà la identificació d’accés des d’una única aplicació. 

La nova eina també facilitarà la gestió als prestadors de serveis perquè puguin millorar la qualitat del servei que ofereixen, i permetrà a les administracions accedir a les dades necessàries per fer un seguiment de la qualitat del servei prestat. El desenvolupament de l’eina ja està en marxa i es basa en una plataforma de mobilitat de Siemens ja existent que s’ha implementat en altres llocs d’Europa. Aquesta s’adaptarà a Andorra per garantir que les funcionalitats i necessitats del país estiguin incorporades per oferir la millor experiència possible als viatgers. 

Tot i que s’està desenvolupant, aquest projecte està sota ‘amenaça judicial’, atès que la Cooperativa Interurbana entén que FEDA no ha de ficar el nas en el transport

Per part de l’equip de FEDA, es coordinarà l’adaptació de l’aplicació a les necessitats del projecte i la integració dels tres lots adjudicats. La mobilitat elèctrica i la integració de les dades dels aparcaments públics començaran a funcionar en la primera fase, gràcies a l’acord amb els diferents comuns, que s’aniran afegint de manera progressiva. La planificació dels viatges i el pagament amb mòbil dels viatges en autobús, tal com va preveure el Govern en el concurs per a les línies de transport públic, formaran part de la plataforma quan entri en funcionament el nou servei. 

Aquest projecte s’emmarca en l’objectiu de FEDA d’impulsar un desenvolupament energètic sostenible. I amb la creació de FEDA Solucions, que té per missió impulsar projectes d’estalvi, eficiència i sostenibilitat, serà aquesta filial la que assumirà el projecte de plataforma multimodal de mobilitat. Aquest projecte, hores d’ara, i malgrat que se n’hagi encarregat la creació, està sota ‘vigilància judicial’. La Cooperativa Interurbana l’ha portat als tribunals en considerar que tot allò relatiu a la gestió del transport correspon fer-ho al Govern i que aquesta funció és indelegable. Tant l’executiu com FEDA, però, consideren que la companyia energètica no està gestionant res I que l’únic que fa és el paper d’intermediari en la creació d’una eina que integra informació. No pas que decideix com va una línia de transport o qui n’ha de prestar el servei.

Comentaris (1)

Trending