El SAAS paga 1.686.000 euros en retribucions al personal durant la Covid

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet detalla en una resposta a la consellera socialdemòcrata, Susanna Vela que "1.197 treballadors assalariats i 34 metges per compte propi, van contribuir que l’estructura aguantés l’enorme embat a què la pandèmia va sotmetre l’organització"

Comentaris

Una vista de l'accés principal a l'hospital.
Una vista de l'accés principal a l'hospital. Toni Solanelles

El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha pagat 1.686.000 euros al personal en retribucions durant la pandèmia de coronavirus. La despesa del 13 de març del 2020 al 31 de desembre del mateix anys ha estat de 912.907 euros i de l'1 de gener al 30  d'abril de 773.175 euros. Les dades han estat facilitades pel ministre de Salut, Joan Martínez Benazet en resposta a una pregunta de la consellera socialdemòcrata, Susanna Vela.

La despesa inclou les direccions assistencial i d'infermeria i els serveis corporatius i tenen en compte les hores extres efectuades pel personal, les contractacions, les formacions i la cobertura de baixes. A més de les cobertures efectuades amb contractes eventuals, la plantilla del SAAS va haver de fer en determinades situacions hores extres per donar cobertura als serveis i les necessitats assistencials sobrevingudes arran de la pandèmia.

En relació als efectius de suport psicològic que s’han destinat i es destinen als diferents professionals sanitaris, Martínez Benazet explica que  durant la primera onada de la pandèmia, el comitè de crisi va implementar una estructura provisional, el Dispositiu de Control de Professionals Afectats per la Covid-19 (DCP), per tal de fer el seguiment i donar suport mèdic a tots els professionals del SAAS que estaven aïllats a casa patint la malaltia, un nombre molt elevat que va representar el 17% de tota la plantilla durant la primera onada i que va estar molt concentrat en les primeres setmanes de l’inici de la pandèmia.

El Servei de Salut Mental, en estreta col·laboració amb el DCP, feia el seguiment setmanal de tots els professionals que havien emmalaltit o que estaven confinats per haver estat contactes de positius i els donava suport psicològic. Aquest suport es va prestar prioritàriament als mesos de març i abril del 2020. Posteriorment, si el professional ho considerava necessari, el seguiment es feia en consulta de Salut Mental.

En una altra resposta, es detalla que "Ttots els professionals que formen part de la plantilla orgànica del SAAS, de totes les àrees i serveis, 1.197 treballadors assalariats i 34 metges per compte propi, van contribuir que l’estructura aguantés l’enorme embat a què la pandèmia va sotmetre l’organització".

 

Etiquetes

Comentaris (5)

Trending