El conveni entre Salut i l’IEA evidencia que l’única finalitat és subministrar personal

Entre els objectius estatutaris de l’ens de recerca no hi apareix en cap cas el de ser una mena d’oficina de treball, i encara que l’acord inicialment adoptat l’agost del 2020 en cap cas ho diu, sembla obvi que és el marc legal per donar cobertura a la contractació de traçadors via ETTs

Els ministres Ester Vilarrubla i Joan Martínez Benazet.
Els ministres Ester Vilarrubla i Joan Martínez Benazet. SFGA

El conveni entre el ministeri de Salut i l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) subscrit l’agost del 2020 al tomb de la crisi sanitària té com a única finalitat dotar el departament ministerial de recursos humans per poder fer el seguiment de casos de Covid. Així ho indica el document firmat al seu dia pel titular de Salut, Joan Martínez Benazet, i la ministra d’Educació, Ester Vilarrubla, en qualitat de presidenta de l’IEA.

El conveni reconeix a l’IEA una “capacitat logística i operativa per donar suport al ministeri de Salut” especialment en matèria de “proporcionar recursos humans que puguin participar en la identificació i el seguiment dels contactes dels casos diagnosticats de Covid-19 i eventualment en el seguiment de casos”. En essència, aquest és l’únic motiu de l’acord entre les dues institucions. Les obligacions de l’IEA en relació amb el conveni estan tots ells vinculats a la qüestió dels recursos humans, talment com si es tractés d’una agència de col·locació de personal.

Vistos els objectius estatutaris de l’IEA, establerts per llei, no sembla que entre les finalitats de l’ens hi hagi el de subministrar personal a ningú. Només l’últim punt que figura en el pacte relatiu a les obligacions de l’IEA encaixaria en els seus objectius com a ens científic: “Participar en projectes de recerca derivats del present conveni.” Encara que no es diu en el conveni, el preu/hora que en ell s’estipula per als traçadors encaixa perfectament amb el que cobraven els primers  rastrejadors que es van contractar via ETT per al que ara és l’Oficina Covid.

L’objecte essencial del conveni és que l’IEA proporcioni “recursos humans que puguin participar en la identificació i el seguiment dels contactes dels casos diagnosticats de Covid-19 i eventualment en el seguiment de casos”

De fet, totes les fonts consultades han indicat que el conveni entre Salut i l’IEA seria l’instrument legal que donaria cobertura a l’administració per poder incorporar personal a temps parcial o eventual via ETT. Sobretot durant les primeres onades en què es va posar en marxa un equip de rastrejadors, aquests eren conscients que estaven sent contractats per Temporal Quality, una de les principals ETT del Principat.

El conveni inicial entre el ministeri i l’IEA un preu hora del servei actiu brut entre els 18,90 euros o els 21,72 euros en dies laborables segons perfil professional i de 22,68 euros o 26,07 euros en caps de setmana. També sempre segons el perfil professional. Els festius s’havien de facturar el doble o el triple de les hores treballades segons el calendari oficial. Preu mensual brut havia de ser entre 2.268 euros i 2.607,06.

Posteriorment, l’1 de gener del 2021, es va signar una addenda al conveni de col·laboració inicial en què s’especificaven i es detallaven molt més les contraprestacions econòmiques en funció del càrrec de les persones que l’IEA subministra a Salut. A banda dels preus per hora, s’estableix un salari mensual brut, impostos inclosos, que va de 1.936,31 euros els administratius, 2.013,77 euros la secretària de direcció; 2.478,48 euros el personal de suport; 2.607,07 euros els traçadors; 3.098,11 euros els tècnics; i 4.105 euros el cap de logística.

Aquestes quantitats es recullen en una addenda firmada en aquest cas per Marc Pons en qualitat de president de l’IEA. Sobta que Pons, que suposadament hauria assumit la direcció global de l’Andorra Innovació i Recerca, figuri com a president de l’IEA el primer de gener del 2021. I és que la llei que regulava aquest organisme establia clarament que la presidència de l’organisme l’assumia el ministre titular d’Educació.

Comentaris (4)

Trending