El 85% dels pacients donats d'alta de coronavirus a l'UCI no estaven vacunats

El percentatge correspon a l'any passat sobre una mostra de 78 hospitalitzacions i és una resposta del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet a la consellera general Carine Montaner

Comentaris

Entrada a l'UCI de l'hospital.
Entrada a l'UCI de l'hospital. Altaveu

L'any 2021 es van donar d'alta 78 pacients de la Unitat de Cures Intensives (UCI) malalts de coronavirus. D'aquests, 67 (un 85,89%) no tenien cap vacuna mentre que un portava la primera dosi de la vacuna des de feia més de 14 dies, un altre, la tercera amb més de set dies i nou, la segona amb més de 14 dies.  Les dades ha estat facilitades pel ministre de Salut, Joan Martínez Benazet en resposta a una pregunta de la consellera general no adscrita, Carine Montaner.

Les dades s'han facilitat agregades per altes trimestrals a l’UCI de Covid i la situació vacunal en el moment de l’ingrés a la unitat. En la resposta de Martínez Benazet, s'argumenta que s es mostressin les dades que demaneu amb un desglossament mensual seria possible identificar persones concretes.

En mostres petites, com a Andorra, existeix una gran dificultat per mantenir el secret de les identitats lligades a aquestes dades sensibles de salut. Si algú està ingressat a l’UCI en un mes concret i se’n sap l’edat, seria possible esbrinar la identitat de la persona i, consegüentment, si està vacunada o si no ho està. En aquest sentit, el secret estadístic, juntament amb els principis de difusió de les dades, està recollit en el codi de bones pràctiques en les estadístiques europees i com a principi en la Llei 2/2013, del 18 d’abril, de la funció estadística. Una cosa diferent és donar les dades en format agregat de forma que no sigui possible extrapolar informació sensible i identitats del conjunt de les exposades.

En la resposta es detalla que de les 30 persones donades d'alta de Covid el primer trimestre, cap estava vacunada. El segon trimestre eren 24 (22 no vacunades); el tercer dues (1 no vacunada) i el quart, 22 (14 no vacunades).

LA COVID VA PROVOCAR 81 MORTS EL 2020

En la mateixa resposta s'informa que 81 persones van morir a Andorra durant el 2020 a causa de la Covid-19. Van ser 51 homes i 30 dones. Aquesta xifra s'elevava, en un principi, a 84, però es va veure modificada tenint en compte que el recompte d'Andorra no era correcte segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS). El total de defuncions d'aquell any va ser de 255 homes i de 164 dones. La principal causa de mort  va ser els tumors amb 73 homes i 39 dones.

Comentaris (3)

Trending