Terceravia exigeix que els patinets o les bicis hagin de tenir assegurança a tercers obligatòria

El grup parlamentari de base laurediano-massanenca presenta 22 esmenes al projecte de llei de modificació del Codi de circulació

Comentaris

El conseller general de Terceravia Oliver Alís.
El conseller general de Terceravia Oliver Alís. terceravia

Terceravia pretén que s’imposi per llei l’“obligatorietat de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil amb cobertures a tercers per totes les persones que condueixin bicicletes, tricicles, monocicles, patinets o vehicles de mobilitat personal”, amb l’objectiu que “tinguin cobertures a tercers que cobreixin els possibles danys que, per accident, puguin infringir a altres materials o persones”.

Aquesta voluntat de la formació liderada per Josep Pintat al Consell General s’emmarca en el treball relatiu a l’actualització del Codi de circulació. El grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha presentat 22 esmenes al Projecte de llei del codi de la circulació, amb l’objectiu de fomentar la mobilitat responsable i millorar la seguretat a les carreteres del país.

El conseller general Oliver Alis ha destacat que “tot vehicle que circuli per la via pública és susceptible de causar danys tant a materials com a persones, per tant, cal garantir que si això passa, un servei d’assegurances degudament contractat es pugui fer càrrec dels desperfectes ocasionat”.

El conseller general Oliver Alis ha destacat que “tot vehicle que circuli per la via pública és susceptible de causar danys tant a materials com a persones, per tant, cal garantir que si això passa, un servei d’assegurances degudament contractat es pugui fer càrrec dels desperfectes ocasionat”

D’altra banda, el grup parlamentari introdueix al projecte de llei un canvi pel que fa al deure de socors en cas d’accident, en el qual proposen sancionar de “manera exemplar” la seva omissió, la seva l’obstaculització o no avisar els agents de l’autoritat i els serveis d’urgència quan sigui necessari. Així com, sancionar de manera contundent “circular amb un vehicle la càrrega del qual hagi caigut a la via per la seva mala posició i creï un perill greu per la resta dels usuaris de la via”.

Quant a la il·luminació, el conseller general Oliver Alis ha explicat que el grup proposa que circular amb l’enllumenat d’encreuament o les llums de posició sigui obligatòria per a tots els automòbils “sigui quina sigui la seva classe, que circulin a qualsevol hora del dia”. Finalment, el grup parlamentari proposa introduir una franja de sancions lleus a la taula d’infraccions i sancions per excés de velocitat, que tingui compte els primers 10km/h superats des del límit permès i que aquesta infracció sigui sancionada amb el mateix import econòmic que l’actual, és a dir, amb 24 euros.

Oliver Alis ha indicat que “la nostra opinió és que aquesta franja primera de 10km/h ha de ser una franja amb “certa tolerància”, tot i que també sancionada. És raonable pensar que qui sobrepassa aquest primer llindar de prohibició, sovint ho fa per error o per evitar fer una maniobra encara més perillosa que la pròpia superació d’aquest límit de velocitat. D’altra banda, creiem que la resta d’excessos als límits de velocitat s’han de sancionar amb més duresa, per tal que aquest enduriment provoqui una dissuasió efectiva de no complir la normativa”.

Comentaris (6)

Trending