Espot no contesta unes preguntes del PS per “la poca precisió i l’excessiu abast de les mateixes”

El cap de Govern afirma que no està en disposició de respondre en deguda forma als temes formulats pel conseller socialdemòcrata, Jordi Font

Comentaris

El conseller socialdemòcrata, Jordi Font.
El conseller socialdemòcrata, Jordi Font. PS

El cap de Govern ha contestat una sèrie de preguntes del conseller socialdemòcrata, Jordi Font dient que "no està en disposició de respondre en deguda forma a les preguntes que li formula tenint en compte la poca precisió i l’excessiu abast de les mateixes". 

Segons Espot, "el que no s’acoti temporalment la pregunta suposa una feina de recerca i anàlisi de totes les normes legals que històricament s’han aprovat a Andorra, fins i tot en el període preconstitucional o, àdhuc, abans que existís el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, la qual cosa és materialment ingent".  El conseller general del grup parlamentari socialdemòcrata, Jordi Font, demanava a Govern que fes públic el calendari previst per al desplegament reglamentari de les lleis aprovades. Així mateix, demanava que es desglossés per ministeris. També volia el calendari previst de tramitació, aprovació i publicació de tots aquests textos legals, igualment desglossat per ministeris.

En relació al desplegament legislatiu, Espot afirma "que si parlem de lleis pendents d’aprovar i que per tant no sabem com acabaran sent, és del tot impossible saber encara quins seran els mandats de desenvolupament a càrrec del Govern que s’hi contindran". En relació al calendari, el cap de Govern afirma que "amb la ferma voluntat del Govern de poder respondre degudament a la segona pregunta formulada, sol·licitem al conseller que ens pugui detallar quines són les lleis en relació amb les quals vol ser informat del seu desenvolupament reglamentari i del calendari del mateix".

Les preguntes es van formular després de la negativa dels grups de la majoria a aprovar una proposta de resolució que tenia el mateix objectiu, presentada pel grup parlamentari socialdemòcrata en el marc del Debat d’Orientació Política.

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending