La batlle Alexandra Terés presideix la junta electoral

Xavier Colom és el vicepresident amb Stéphanie Garcia, Laura López, Joana Mañas i Meritxell Verdú de vocals

Comentaris

Alexandra Terés
Alexandra Terés

La batlle Alexandra Terés presideix la junta electoral amb Xavier Colom de vicepresident. La resta de membres que exerceixen de vocals són Stéphanie Garcia, Laura López, Joana Mañas i Meritxell Verdú. El BOPA publica aquest dijous la relació dels seus membres. Terés ja va formar part de la junta electoral dels darrers comicis generals del 2019.

La missió de la junta electoral és la de vetllar pel bon funcionament del procés electoral en general, en referèndums i eleccions, generals o comunals. Les seves competències i funcionament estan descrits en el text refós de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, publicada al BOPA núm. 68, any 26, del 3 de desembre de 2014, d’acord amb el decret legislatiu del 26 de novembre de 2014.

Pot formular observacions necessàries sobre el desenvolupament electoral als poders públics i als mitjans de comunicació, ha de resoldre les queixes i consultes interposades per persona interessada relacionades amb les competències de la junta electoral, pot dictar disposicions de caràcter general i traslladar al Ministeri Fiscal les conductes que puguin ser constitutives de delicte. Les seves decisions poden ser recorregudes a la sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia.  

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending