El Tribunal de Comptes detecta mancances als comuns en les contractacions públiques

En alguns casos no disposen de mecanismes la legitimitat dels licitadors o és limiten a una declaració jurada d'aquests

Comentaris

Una imatge del comú de Canillo.
Una imatge del comú de Canillo. ARXIU

El Tribunal de Comptes detalla, en el seu darrer informe, mancances als comuns en no disposar de mecanismes eficaços per a verificar la legitimitat dels licitadors per a contractar amb l’Administració, o bé, que només avaluen la legitimitat per a contractar dels licitadors mitjançant l'obtenció d'una declaració jurada i signada d'aquests, sense cap més control ni verificació de la informació subministrada.

A Canillo i Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella, s'adverteix que no disposen de mecanismes eficaços per a verificar la legitimitat dels licitadors per a contractar amb l’Administració. Igualment, pels integrants de l’òrgan de contractació, s’haurien d’implantar procediments que garanteixin que no es donen els supòsits previstos a l’article 115 del Codi de l’Administració i els relatius als delictes contra la funció pública regulats a la Llei qualificada del codi penal en allò que afecten a la legitimació per a contractar.

En el cas d'Ordino i la Massana, els comuns només avaluen la legitimitat per a contractar dels licitadors mitjançant l'obtenció d'una declaració jurada i signada d'aquests, sense cap més control ni verificació de la informació subministrada. Igualment, per als integrants de l'òrgan de contractació, s'haurien d'impIantar procediments que garanteixin que no es donen els supòsits previstos a l'article 115 del Codi de Administració i els relatius als delictes contra la funció pública regulats a la Llei qualificada del codi penal en allò que afecten la legitimació per a contractar. Segons el Tribunal, aquest procediment pot ser considerat poc eficaç, pel que es recomana que es requereixi una declaració explícita i responsable dels empresaris conforme no es troben en cap dels supòsits tipificats

En relació a Encamp, es detalla que tot i que el comú disposa d’un registre de contractes, aquest no està actualitzat i no inclou la informació necessària que faciliti el seu control, tal com està previst en l’article 65 de la Llei de contractació pública.  Així, al referit registre li manquen elements essencials com la informació relativa a modificacions, l’acompliment dels mateixos, i si és el cas, la seva resolució; a la vegada ha d’establir els procediments per a fer-lo públic.

Etiquetes

Comentaris

Trending