El comú d'Encamp prohibeix la guarda d’animals de companyia en algunes de les noves cabanes

La corporació ha aprovat l'ordinació que afecta les construccions que es facin en sol urbà consolidat i en entorns de protecció

Comentaris

La cònsol d'Encamp Laura Mas (centre) a l'entrada d'una edificació d'ús agrícola.
La cònsol d'Encamp Laura Mas (centre) a l'entrada d'una edificació d'ús agrícola. COMÚ D'ENCAMP

El comú d'Encamp ha aprovat l'ordinació de cabanes que regula la construcció, adequació i usos d'aquestes edificacions de tipologia de muntanya no destinades a habitatge, per a ús agrícola o guarda d’animals, així com de les instal·lacions accessòries (hivernacles, dipòsits d’aigua, tanques, coberts, xarxes d’aigua, etc.). Es prohibeix, però, la guarda d'animals en les de nova construcció en determinades zones de sol urbà consolidat i en entorns de protecció.

La cabana és tota aquella construcció d’ús temporal 'a precari', efectuada amb la finalitat de guardar eines i estris d’ús agrícola i/o per servir d’aixopluc, lligades a un terreny destinat a cultiu o explotació agrícola, així com per a la guarda de bestiar menut no destinat a la comercialització; o animals de companyia.

La seva construcció no genera aprofitament urbanístic ni està subjecta a cessió urbanística obligatòria establerta en les disposicions en matèria d’ordenació del territori i urbanisme. No és permesa l’adaptació d’aquestes edificacions, totalment o parcial, a cap altre ús diferent del que li correspon. Per aquest motiu, queda específicament prohibit l’ús d’habitatge, residencial o hoteler de les mateixes, ni que sigui temporal o ocasional.

Per a la construcció d’una cabana és imprescindible obtenir prèviament l’autorització del comú d’Encamp, després que els interessats hagin omplert i presentat al Servei de Tràmits d’aquesta corporació la sol·licitud corresponent. No obstant, es prohibeix la guarda d’animals de companyia en noves cabanes que es construeixin en terrenys classificats en sòl urbà consolidat i situats en les zones següents: casc antic, sòl urbà d’especial protecció de les Bons,  entorn de protecció sant Marc i Santa Maria, i zona urbana A.

Comentaris

Trending