El comú de Canillo prejubilarà amb quinze anys treballats

Els funcionaris han d'estar a la franja d'edat dels 57 als 65 i queden exlosos els interins o els de relació especial

Edifici del comú de Canillo.
Edifici del comú de Canillo. COMÚ CANILLO

El comú de Canillo  implanta un reglament per la jubilació voluntària dels funcionaris i treballadors públics de caràcter indefinit per consolidar un cos funcionarial altament motivat i implicat en les tasques que té encomanades. El programa consisteix en una prestació econòmica, en funció dels anys treballats i de l’edat, als treballadors compresos en la franja d’edat de 57 a 65 anys, que tinguin un mínim de 15 anys d’antiguitat i que decideixin acollir-s’hi.

El reglament recull que la prestació es calcularà per un percentatge del salari mitjà cotitzat a la CASS en els darrers cinc anys treballats al comú, en funció de l’edat i dels anys treballats i l'import es mantindrà fins que l'empleat prejubilat arribi a l'edat legal de retir. La nova normativa canillenca entra en vigor en 15 dies a partir d'aquest dimecres, que és la data de la seva publicació al BOPA:

Els funcionaris deixen de ser participants en el programa i per tant deixen de formar part del mateix, si es dona alguna de les circumstàncies següents: jubilació obligatòria per assolir l’edat establerta en la normativa vigent en la matèria, defunció, renúncia escrita al mateix, pèrdua de la condició de funcionari, acomiadament o separació del servei per alguna de les causes previstes a l’Ordinació de la Funció Pública del comú de Canillo o a altra norma d’aplicació. 

No poden ser participants en el Programa els empleats del comú que tinguin l’estatus de treballadors públics interins o de relació especial. No poden acollir-se a la jubilació voluntària els funcionaris i treballadors públics de caràcter indefinit del comú que tinguin obert un expedient disciplinari, fins a la resolució del mateix i sense perjudici de les conseqüències que se’n puguin derivar.

 

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending