Més de 90 sancions per excés de soroll en poc més d’un any de vigència del nou codi de circulació

Aquest 2022, de moment, menys d’un 1% dels vehicles no passen la ITV per estar fora dels nivells de soroll permesos, mentre que el 3,4 no ho han fet pel fum

Comentaris

Dos agents de policia en un control.
Dos agents de policia en un control.

Des de l’entrada en vigor del nou codi de circulació, s’han imposat fins a 91 multes per excés de soroll, gran part d’elles -56- per circular amb tubs d’escapaments lliures, incomplets, deteriorats o que no corresponen al model del vehicle. D’altra banda, de les 19.198 ITV que ja s’han efectuat aquest 2022, només el 0,6% no han superat la inspecció per soroll i el 3,4% per fums.

La policia ha imposat un total de 91 sancions per excés de soroll dels vehicles des de l’entrada en vigor del nou codi de circulació el setembre del 2021. Així ho ha indicat el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, en la resposta a la consellera socialdemòcrata Susanna Vela a la seva demanda sobre el control de la contaminació acústica produïda pels tubs d’escapament dels vehicles de motor. En concret, el ministre especifica que 8 sancions han estat per “circular amb vehicles que emetin pertorbacions electromagnètiques, sorolls, gasos i altres contaminants a la via pública superiors als reglamentàriament establerts”; 3 més per “conduir vehicles amb la càrrega mal disposada o amb perill de caiguda o de provocar sorolls, pols o altres incomoditats evitables, o sense cobrir amb una vela o similar les matèries transportades del tipus sorra, terra, grava o altres matèries que puguin caure o desprendre’s”; 24 per “forçar les marxes, produint sorolls molestos”; i les 56 restants per “circular amb escapaments lliures totalment o parcialment, amb tubs d’escapament incomplets, deteriorats o que no corresponguin a models previstos pel fabricant del vehicle”.

56 de les multes han estat per circular amb tubs d’escapaments lliures, incomplets, deteriorats o que no corresponen al model del cotxe.

D’altra banda, el titular d’Interior recalca que “el tall de la injecció del combustible per produir voluntàriament detonacions no té la consideració de reforma d’importància i, per tant, no es pot autoritzar”. Al mateix temps, emfatitza que “el control administratiu per a l’autorització de la reforma d’importància número 34 -substitució del tub d’escapament original- l’efectua el departament competent en matèria de transports”. En aquests casos, però, es requereix presentar el certificat de muntatge del taller autoritzat i competent que ha fet el muntatge, així com el certificat d’homologació del fabricant del tub d’escapament per “poder comprovar que, el que s’ha instal·lat, està homologat per usar-lo a la via pública i que és compatible per al vehicle en el qual s’ha instal·lat”. També recorda que els encarregats del control tècnic és la ITV. Referent a aquestes inspeccions, el 2022, de les 19.198 inspeccions tècniques, només el 0,6% no l’han passat per no estar dins el reglament pel que fa al soroll i un 3,4% pel fum. Unes dades similars a les registrades en el 2020 i 2021.

Per conscienciar sobre aquest tema, Rossell ha recordat que al llarg d’aquest 2022 s’han previst dues campanyes temàtiques en matèria de seguretat viària per controlar les condicions tècniques i administratives de vehicles tipus ciclomotors, motocicletes, VMP i bicicletes, així com per detectar imprudències o infraccions dels seus conductors. Les dues ja s’han realitzat; la primera del 2 al 22 de maig i la segona del 15 d’agost al 28 del mateix mes. Per poder fer el control, la unitat de Seguretat Viària té “un sonòmetre degudament certificat” i “hi ha prevista l’adquisició d’un nou”.

Etiquetes

Comentaris (15)

Trending