Els banders podran usar esprais lacrimogens en situacions de perill amb furtius o contrabandistes

Les modificacions al reglament del cos també incorporen la necessitat del treball en parella per motius de seguretat, i un equip especialitzat en pilotatge de drons

Comentaris

Banders fent recompte d'isards.
Banders fent recompte d'isards. ALTAVEU MÈDIA

El ministre portaveu, Eric Jover ha indicat que els banders podrien anar amb elements defensius o coercitius com ara els esprais de gas lacrimogen quan estiguin en situacions que puguin comportar perill per a la seva seguretat, com ara haver de fer front a contrabandistes o a caçadors furtius. Jover ho ha dit durant la presentació de les modificacions del reglament del cos.

 

A  banda d’utilitza l'esprai  en els supòsits descrits abans, també en poden fer servir per a la defensa personal en cas d’atac d’un gos o animal perillós o potencialment perillós els membres del Grup de Captura d’Animals Potencialment Perillosos, regint-se pels principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat i limitant el temps d’ús a l’estrictament necessari per assolir la finalitat pretesa. Altres mitjans són el bastó de defensa telescòpica; i l'armilla parabales, per a port d’uniforme i de civil.

Les modificacions tenen per objectiu actualitzar el reglament actual i posar-lo en consonància amb els preceptes que actualment demanda la Llei del cos de banders, aprovada pel Consell General l’octubre de l’any passat. El nou text s’adapta a la realitat actual del cos i millora el funcionament i l’exercici de les funcions que té encomanades.

En la regulació del cos de banders s’han tingut presents els requeriments, propostes i aportacions dels membres del Cos així com les aportacions de la Comissió de Personal. Per raons de seguretat jurídica i per a una millor comprensió, s’ha considerat adient publicar una modificació íntegra del text del Reglament i derogar els textos anteriors. S’introdueix la figura del comitè mèdic i la periodicitat de les revisions mèdiques obligatòries. També es regula el funcionament intern d’acord amb les noves exigències, el material col·lectiu, individual i l’ús de les armes i mitjans coercitius. Així, i per incrementar la seguretat del cos, s’incorpora la necessitat del treball en parella com a norma general i segons les necessitats del servei.

A més, també s’actualitzen les disposicions dels vehicles d’acord amb la normativa vigent del Codi de la circulació. Per acabar, l’aspecte multidisciplinari de la tasca dels banders i l’augment constant dels requisits tècnics per desenvolupar-la fan necessària la introducció de noves especialitats.

Aquestes noves especialitats són un conjunt de tasques que, atesa la seva dificultat tècnica, comporten un nivell superior tant de competències com de formació inicial i continuada de les persones que les han d’efectuar. En aquest sentit s’incorporen el concepte d’especialitat, els requisits per aspirar a una especialitat, les remuneracions i els tipus i la classificació de les especialitats. Així, es crearà un grup especialitzat en el furtivisme i un altre en el pilotatge de drons.

Els drons es faran servir principalment per a les tasques de gestió de la fauna salvatge, la vigilància de caça i pesca, els censos d’animals, la feina de prevenció, i protecció i conservació de les espècies per la biodiversitat

Etiquetes

Comentaris (9)

Trending