L’increment del salari mig dels alts càrrecs governamentals triplica l’augment general al país

El sou mitjà anual del denominat ‘personal clau de la gerència’ de Govern va passar de 53.521 euros el 2017 a 58.436 euros l’exercici posterior

-
-
El salari mitjà anual del denominat ‘personal clau de la gerència’ de Govern es va incrementar molt per sobre del que va incrementar el sou mig global a Andorra durant l’any passat. Segons dades que consten en les liquidacions comptables i altra documentació oficial, mentre la remuneració anyal percebuda per ministres, ambaixadors o directors de departament va augmentar de mitjana un 9,2%, l’increment global va ser de només el 2,4%.

El ‘personal clau de la gerència’ incorpora tres grans grups de personal que, en el seu conjunt, suposava 83 persones durant el 2017 i 85 durant l’any passat. En concret, inclou tots els membres del Govern (en un primer grup), els ambaixadors i altres càrrecs de relació especial (en un segon grup) i els directors de departament i intervenció general en un tercer escalafó. L’increment de les remuneracions als alts càrrecs governamentals quant al salari brut anyal (11,8%) també va ser molt superior a l’augment de la depesa de personal global de l’administració entre el 2017 i el 2018 (3,7%).De mitjana, els alts càrrecs governamentals van passar de cobrar anualment un salari mig de 53.521 euros el 2017 a percebre’n 58.436 euros l’exercici passat. D’aquí surt l’increment del 9,2%. Per grups, el salari mitjà anual més alt és el que reben els membres del Govern: una mitjana de 75.980 euros l’any passat. Els segueixen els directors departamentals (61.749) i en darrer lloc s’hi situen diplomàtics i assessors, amb 49.183 euros el 2018. A tots nivells hi va haver increments, essent el del grup d’ambaixadors i càrrecs de relació especial els més elevats (augment del 8,5%).

Segons les dades que figuren en les liquidacions comptables del 2018 i el 2017, l’any passat el Govern estava integrat per dotze membres, els mateixos que l’exercici anterior. Hi va haver menys càrrecs de relació especial o diplomàtics (36 per 40 un any abans) però va augmentar el nombre de directors (passant de 31 el 2017 a 37 el darrer exercici tancat). En global, mentre al 2017 es van destinar 4.442.248 euros al conjunt de 83 persones considerades ‘personal clau de la gerència’, l’any passat aquesta partida es va enfilar fins als 4.967.064 euros, una puja de l’11,8%.

Comentaris (5)

Trending