L’AREB reconeix haver pagat directament 15 milions d’euros a PricewaterhouseCooper’s

L’agència oculta els contractes que hagi signat la intervinguda BPA amb la consultora internacional perquè assegura que l’entitat bancària manté la naturalesa privada

-
-
L’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) reconeix que durant el procés d’intervenció i resolució de Banca Privada d’Andorra (BPA), per diversos conceptes, ha pagat poc més de 15 milions d’euros a la firma de consultoria internacional PricewaterhouseCooper’s (PwC). Aquesta xifra, però, podria ser superior perquè és ben possible que BPA directament hagi contractat la mateixa consultora. Però l’AREB, que és qui administra l’entitat intervinguda, amaga la informació considerant que el banc manté la naturalesa privada i hi ha dades que cal considerar matèria reservada.

El president de l’AREB, Albert Hinojosa, signa una resposta escrita a unes preguntes formulades pel conseller general socialdemòcrata Joaquim Miró. I hi explica entre altres coses que la revisió de tots els comptes de BPA van suposar un desemborsament de 13.793.166 euros -sense aclarir, però, si aquesta xifra inclou la manutenció i allotjament de tots els professionals de PwC que van estar treballant al Principat-. Aquest encàrrec seria el més voluminós de llarg.  

Després se li va encarrega un assessorament en matèria de regulació. I en aplicació de la disposició transitòria primera de la Llei 8/2015, l’AREB va suportar les despeses incorregudes en assessorament regulatori abans de la seva creació, per un import 168.649,00 euros. L’AREB, el 28 de juliol del 2015, va contractar amb PwC la realització d’una ‘due dillegence’ de Vall Banc destinada a la seva venda, per un import total de 372.055,00 euros. “La resta de contractes que hagi pogut subscriure BPA, l’AREB no es troba legitimada per facilitar aital informació”, manté Hinojosa en la seva resposta. 

De fet, el president de l’AREB ja diu a mode de preàmbul en l’escrit fet arribar al conseller Miró que BPA no ha esdevingut una ‘entitat pública’, doncs, no es modifica la naturalesa privada de l’entitat BPA” i que el règim jurídic de l’agència pública, és a dir, el fet de ser un òrgan administratiu, no s’estén a aquelles organitzacions, entitats o empreses de les quals pugui participar. D’aquí que imposi el caràcter de reservada a la informació relacionada a BPA i tampoc no faciliti Hinojosa cap detall sobre l’acció social de responsabilitat contra els antics administradors de BPA tot i que el conseller general s’havia interessat, per exemple, pels honoraris d’advocat que havia costat aquesta acció jurídica.

Comentaris (5)

Trending