La segona llei òmnibus definitiva amplia els ajuts pels autònoms

La prestació es podrà continuar percebent quan es reprengui l’activitat si es justifica “una davallada significativa de la xifra del negoci” i hi podran tenir accés més persones

Un moment d'una sessió del Consell General, amb el nombre de consellers reduït per la Covid.
Un moment d'una sessió del Consell General, amb el nombre de consellers reduït per la Covid.

El treball en comissió de la segona llei òmnibus ha introduït al text canvis que beneficien de forma important els treballadors per compte propi. Així, una de les modificacions més importants fa referència a la prestació equivalent al salari mínim a la qual podran accedir aquells autònoms afectats per la prohibició d’obertura decretada per frenar el coronavirus o els que hagin tancat voluntàriament o que estiguin en règim de guàrdia o permanència. Aquesta s’allargarà un cop es permeti reprendre l’activitat si es justifica que es manté “una davallada de la xifra de negoci” i continuarà sent de 1.083,33 euros mensuals. També hi haurà ajut per aquells que només estiguin cotitzant al 25%, aspecte que el text original no contemplava.

La llei de noves mesures excepcionals i urgents per a la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del Sars-Cov-2 ha quedat enllestida per a la seva votació dissabte al Consell General. Tot apunta que, en aquesta ocasió, no rebrà un suport unànime. La gran majoria d’esmenes socialdemòcrates han estat refusades i fonts de la formació ja han indicat que el seu vot no serà favorable i que, a més, preveuen propiciar un debat molt sectoritzat amb la fórmula de les reserves d’esmena.

El text, però, ha patit canvis. Alguns, substancials. Sobretot, pel que fa a les ajudes que es preveuen pels treballadors per compte propi. El projecte legislatiu incloïa una prestació pels autònoms, però es limitava als qui cotitzaven al 50%, el 62,5%, el 75% i el 100%. La llei final ampliarà aquest ajut als que estan a la base de cotització més baixa, la del 25%. En aquest cas, però, la prestació no serà l’equivalent al salari mínim (1.083,33 euros) sinó de 541,67 euros.

Podran accedir els autònoms que cotitzin només al 25%, cobrant només 541,67 euros, i els que siguin també assalariats o pensionistes

A banda, es permet que també es puguin beneficiar aquells autònoms que, al mateix temps, són, o bé assalariats o bé cobren una pensió. Això sí, es deixa clar que “no poden percebre per tots aquests conceptes [prestació més salari o pensió] una quantitat acumulada superior” a la que els correspondria en funció de la seva base de cotització. És a dir, 541,67 euros si és del 25% i 1.083,33 si és del 50%, del 62,5%, del 75% o del 100%.

Una altra modificació del text ampliarà el termini durant el qual els autònoms podran cobrar aquest ajut. Inicialment, s’acabava en el moment que es posés fi a la prohibició d’obertura. En canvi, ara s’allargarà, amb les mateixes quantitats, sempre que es justifiqui “una davallada significativa de la xifra de negoci”. Aquesta prestació es mantindrà “fins que el Govern decideix altrament per decret”.

Un dels canvis que s’ha introduït al text fa referència a la carència en el cas de les hipoteques que podran reclamar els assalariats afectats per una suspensió de contracte o per una reducció de jornada. En aquest cas, i seguint la proposta feta via esmena des de Terceravia, aquesta també es podrà aplicar als préstecs personals que s’hagin demanat per comprar “el seu vehicle propi”. A més, es podrà demanar si les quotes dels crèdits més els subministraments bàsics de la unitat familiar superen el 30% dels ingressos nets resultants de la suspensió temporal del contracte. En el text original, aquest límit era superior, del 35%.  

La carència dels crèdits en cas d'ERTO es podrà aplicar també als préstecs per comprar un vehicle

De la mesura també es podran beneficiar els assalariats que hagin estat acomiadats a conseqüència de la crisi sanitària “mentre estiguin sense feina i percebin l’ajut econòmic per desocupació involuntària” així com els autònoms que hagin suspès activitat. Per aquest col·lectiu, aquesta opció s’esgotava un cop es permetés l’obertura dels negocis, però ara, igual que amb la prestació equivalent al salari mínim, es podrà tenir “fins que el Govern decideixi altrament per decret” sempre que es justifiqui una “davallada significativa de la xifra de negoci”.

La carència també la podran demanar els propietaris d’un màxim de dos habitatges destinats al lloguer si han d’aplicar una reducció de renda als seus inquilins. El text original només contemplava aquesta opció pels locals comercials. A més, aquests veuran com el Govern haurà d’agilitzar el reglament mitjançant el qual s’ha de regular l’ajut econòmic als propietaris de locals o habitatges que vegin reduïts els seus ingressos per la davallada de les quotes de lloguer. En lloc d’un mes com marcava la llei inicialment tramitada, s’haurà de tenir enllestit una setmana després, com a màxim, de la seva entrada en vigor.

Comentaris (4)

Trending