La Justícia ‘suspèn’ la nova modificació de la llei contra el blanqueig

El Consell Superior i la comissió de prevenció consideren insuficient l’ampliació dels terminis del secret de sumari proposada al text

-
-

Des del passat agost, hi ha a tràmit al Consell General una modificació de la llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme que persegueix adaptar diferents aspectes de la legislació andorrana a les recomanacions d’organismes internacionals com ara el Moneyval. Un dels canvis introduïts és l’ampliació de la durada del secret de sumari. La proposta, però, no ha agradat gens al Consell Superior de la Justícia, que la considera insuficient i que reclama un allargament encara més gran.

En concret, el text incorpora a la seva disposició final segona els canvis al codi de procediment penal per permetre uns terminis més grans que els actuals pel que fa al secret tant de les diligències prèvies com del sumari. En el primer cas, la llei allarga el temps a un mes en el cas dels delictes menors i tres per als delictes majors. En el segon, s’indica que la reserva pot ser de dos mesos per als delictes menors i, per als majors, de fins a sis mesos, amb possibilitat d’una pròrroga de mig any més –és a dir, un màxim d’un any-.

El canvi proposat, però, no ha agradat gaire al Consell Superior de la Justícia. Així queda de manifest en l’informe preceptiu que l’entitat ha enviat al Govern, on deixa clar que els terminis que establiria la nova llei són, al seu entendre, curts. Per refermar aquesta valoració posen sobre la taula l’anàlisi sobre la qüestió que ha fet la comissió permanent de prevenció de blanqueig i finançament del terrorisme, un “òrgan tècnic que ha proposat una reforma més àmplia”. Per al CSJ, “la finalitat que pretén assegurar el projecte de llei s’aconseguiria d’una manera més efectiva amb la implantació dels terminis que va proposar la comissió esmentada” i “això evitaria els efectes negatius que uns terminis massa curts puguin produir sobre la plena participació d’Andorra en l’àmbit de la cooperació internacional”.

L’entitat, a banda del seu propi informe, ha enviat al parlament un text elaborat per la mateixa comissió, que deixa clar que el màxim d’un any proposat per la nova llei és “des d’un punt de vista tècnic i operatiu, abastament insuficient per garantir les seves finalitats”. L’òrgan recorda que a temps que “propugna una modificació dels terminis de secret molt més amplia” perquè pugui cobrir “el mínim necessari per garantir l’efectivitat de la lluita contra el blanqueig, el terrorisme i el seu finançament”. De fet, la seva proposta seria de fins a sis mesos en cas de les diligències prèvies i de fins a un any, prorrogable en cas de delictes majors per aute motivat per període de sis mesos fins a un màxim de tres pròrrogues. És a dir, fins a dos anys i mig.

La llei marca un termini màxim de secret de sumar d'un any pels delictes majors; el CSJ entén que s'hauria d'incrementar a dos i mig

Aquesta petició, asseguren, “ja era una proposta de mínims”, a la vista “tant de les necessitats operatives del Principat d’Andorra com de la doctrina jurisprudencial del mateix Tribunal Europeu de Drets Humans”. Sobre aquesta darrera institució, es remarca que s’ha arribat a considerar raonable un secret de sumari de gairebé cinc anys. Per a la comissió, la limitació que estableix la llei suposa “deixar a Andorra fora dels estàndards internacionals (...) i fora de joc en matèria de cooperació internacional per aquelles investigacions que requereixen coordinació entre diferents jurisdiccions i que són, precisament, les que més poden afectar econòmicament, reputacionalment i en matèria de seguretat pública al Principat”.

De fet, l’òrgan, alerta que, al seu entendre, el canvi no satisfarà el Moneyval, ja que “els curts terminis del secret són una important deficiència del sistema (...) des de la perspectiva d’efectivitat”. Assegura que, fins i tot, ja hi hauria hagut casos en què aquesta situació hauria afectat casos en curs. En concret, posa l’exemple d’una comissió rogatòria internacional enviada pels Estats Units que va ser retirada “per la impossibilitat de les autoritats andorranes de garantir el secret de les seves investigacions”.

Com a conclusió, la comissió lamenta que la llei “només compleix parcialment de manera formal les recomanacions del Moneyval”, però “no garanteix l’efectivitat del sistema” i “redunda en les mateixes deficiències operatives derivades d’uns terminis de secret de sumari insuficients”. Alerta també que “es pot deixar fora de joc Andorra en l’àmbit de la cooperació internacional en assumptes d’especial rellevància”.

Comentaris (2)

Trending