La Justícia només actuarà en casos de detinguts, presos o per adoptar mesures en qüestions de risc

De forma general, l’accés a la seu de l’edifici de les Columnes queda restringit a les persones que hagin d’actuar en els afers de guàrdia o d’inevitable actuació judicial

-
-
La Justícia s’atura. Els organismes jurisdiccionals només intervindran, de normal, en casos on hi hagi detinguts, presos o que calgui adoptar mesures sobre persones en risc -infants, ingrés d’un adult a salut mental, per exemple- o en relació a qüestions que puguin generar un dany irreparable. De manera general, tot i que la seu de Justícia està oberta, l’accés a l’edifici de les Columnes queda limitat a aquelles persones que hagin d’intervenir en afers de guàrdia o d’inevitable actuació judicial.

El Consell Superior de la Justícia ha ampliat una mica més la decisió decretada pel Govern d’aturar en la mesura que fos possible aturar l’activitat judicial. Cada jurisdicció haurà d’adoptar les seves pròpies regles i concrecions. Per exemple, la Batllia, la primera instància judicial, suspèn tots els judicis ràpids programats a no ser que tinguin a veure amb alcoholèmies, encara que per aquest matèria normalment es decideix amb l’implicat en situació de detenció.

Segons l’acord adoptat per la cúpula judicial, hi ha una “suspensió, amb caire general, de tota l’activitat judicial dels tribunals a excepció”, per exemple, dels serveis de guàrdia, això sí, adoptant les mesures de precaució i higièniques recomanades pel Govern. El Consell Superior de la Justícia ha dictat que la “jurisdicció ordinària haurà d’intervenir exclusivament en aquells assumptes urgents pels quals la manca d’intervenció podria comportar conseqüències de difícil o impossible reparació”. I hi afegeix que “en tot cas, es comprenen en aquest supòsit la tramitació d’assumptes amb presos, l’adopció de mesures cautelars i l’adopció de mesures per les persones en situació de risc”.

Documents

Comentaris (2)

Trending