La gestió del pla de pensions dels funcionaris continua generant recels

Comentaris

La gestió del pla de pensions dels funcionaris continua generant recels
La gestió del pla de pensions dels funcionaris continua generant recels
  • BancSabadell i també MoraBanc sol·liciten l'expedient sencer del procés d'adjudicació per estudiar si recorren contra el segon intent d'assignar el fons
  • En les dues ocasions, la comissió de seguiment composada per treballadors públics ha valorat com a més altres les propostes de Crèdit Andorrà i Crèdit Assegurances

El dipòsit i la gestió del pla de pensions de la Funció Pública continua generant recel. La nova adjudicació acordada per la comissió de seguiment de l’esmentat pla -formada per funcionaris designats pel Govern i funcionaris triats pels propis treballadors públics- torna a estar al disparador. Aquest segon intent d’adjudicar la dipositaria i la gestió no només aixeca dubtes a BancSabadell, que ja va recórrer contra el primer atorgament aprovat. També MoraBanc vol mirar molt de prop tot el procediment.

De fet, les dues entitats bancàries han sol·licitat a la comissió de seguiment l’expedient complert del procés. MoraBanc hauria quedat molt a prop de l’adjudicatari proposat -que tant en la primera com en la segona ‘volta’ han estat Crèdit Andorrà per a la dipositaria i Crèdit Assegurances per a la gestió- en les dues deliberacions que s’han fet. De fet, durant el procés d’anàlisi i debat intern de la comissió no hi va haver pas una unanimitat.

Encara hi ha marge de temps per recórrer contra la segona adjudicació proposada -la comissió acorda una proposta d’adjudicació però, formalment, qui l’ha d’aprovar és el Govern-. I no és descartable que una entitat o l’altra, o totes dues, acabin presentant un recurs de reposició. En el cas de BancSabadell seria el segon. El primer ha haver de ser estimat en part i l’adjudicació deixada sense efecte alhora que es retrotreia la decisió en el moment just de l’obertura d’ofertes, sense que a Crèdit Andorrà se li deixessin fer unes modificacions en la proposta que va introduir just abans de la primera adjudicació però quan ja s’havia tancat el termini per rebre ofertes i ja se sabia quins eren els oferents.

MoraBanc i BancSabadell han demanat la informació necessària per estar al cas de tot el procediment al ministeri de Funció Pública, que al seu torn ha fet la sol·licitud per poder disposar de tot l’expedient a la comissió de seguiment. Aquest organisme va acordar en la seva darrera reunió “trametre còpia de la documentació pertinent” per tal que el ministeri “donar resposta a les quatre sol·licituds d’obtenció de còpia i de tenir vista de l’expedient administratiu que ha donat lloc a l’anul·lació de l’acord d’adjudicació definitiva relativa a la contractació d’una entitat gestora i d’una entitat dipositària per al pla de pensions de la funció pública, i a la nova adjudicació del concurs, presentades per dos dels licitadors que no han resultat guanyadors”, referint-se, segons les fonts consultades, a les dues entitats bancàries esmentades.

Comentaris

Trending