La crisi de confiança en les entitats locals el 2016 porta BancSabadell als millors resultats des que opera a Andorra

Comentaris

La crisi de confiança en les entitats locals el 2016 porta BancSabadell als millors resultats des que opera a Andorra
La crisi de confiança en les entitats locals el 2016 porta BancSabadell als millors resultats des que opera a Andorra

La crisi de confiança en els bancs totalment locals va conduir el BancSabadell, el 2016, a obtenir els millors resultats des de que opera al Principat. L’entitat d’origen català va tancar l’exercici amb 8,51 milions d’euros, el que representa pràcticament un 12% més que l’any anterior. La immensa majoria dels indicadors són positius, segons l’entitat, i “mostren l’evolució sòlida” del banc. BancSabadell Andorra va cloure el 2016 amb, en xifres rodones, 1.500 milions d’euros de recursos gestionats, el que suposa una molt lleugera baixada respecte del 2015.

BancSabadell d’Andorra ha formulat aquest dimecres els comptes del darrer exercici tancat per tal de sotmetre’ls a l’aprovació de la junta general d’accionistes, que es preveu que se celebri el 2 de juny. És el primer banc del país en fer públics els resultats de l’any anterior. Els guanys obtinguts aquest 2016 han superat els del 2007, que fins ara era l’exercici amb uns resultat positiu més elevat. 

El banc, en un comunicat, considera que es va superant progressivament el context de crisi financera i econòmica en què ha desenvolupat la seva activitat aquests darrers anys i destaca que aquest resultat històric s’ha assolit en un entorn de tipus d'interès baixos, poc favorable per al negoci bancari, i desprès de continuar incrementant de manera significativa les dotacions a provisions per mantenir la solidesa financera de l’entitat. 

La ràtio de solvència, al tancament de l’exercici, era del 21,99%, “un nivell que compatibilitza la fortalesa del balanç amb el finançament de l’economia productiva del país”. Així mateix, el 2016 va ser un any excepcionalment bo quant a l’eficiència, havent-se assolit una ràtio del 37,19%, que reflecteix un excel·lent comportament dels ingressos i un rigorós control de la despesa. Pel que fa a la liquiditat, mesurada segons els estàndards europeus, a 31 de desembre 2016, la ràtio corresponent és del 124,92%, molt superior al nivell òptim del 100%.

Un dels elements importants durant el 2016 i donat els canvis normatius i reguladors que hi va haver era veure el comportant dels recursos gestionats. Fonts de l’entitat s’han mostrat també satisfetes en aquest capítol, malgrat reconèixer que hi ha hagut una lleugera davallada. Les dades exactes no es faran públiques fins després de la celebració de la junta d’accionistes. Però els AUM’s gestionats es van situar entorn als 1.500 milions d’euros. El màxim de l’entitat va ser de 1.600. 

L’entitat ha experimentat un increment molt substancial de clientela privada nacional que pràcticament ha compensat les sortides de dipòsits estrangers. Les fonts consultades han recordat que davant els dubtes d’interpretació en relació a l’aplicació efectiva de la llei d’intercanvi automàtic d’informació fiscal van recomanar a tots els clients no regularitzats en les seves places fiscals d’origen que marxessin. D’aquí l’important davallada de clients estrangers. Però també el fet que, a 31 de desembre, BancSabadell Andorra pot gairebé afirmar que no té dipòsits no regularitzats. “La xifra és irrellevant”, han remarcat les fonts.

En conjunt, les dades “evidencien la bona evolució de BancSabadell d’Andorra i la sostenibilitat i rendibilitat del seu model de negoci. L’orientació de l'entitat a oferir un molt bon servei i un alt valor afegit es tradueix en un fort creixement de l’operativa comercial i de la vinculació dels clients”.

Comentaris

Trending