La banca andorrana tindria un valor teòric de 1.480 milions d’euros

Si s’agafa com a referència la valoració que l’assemblea ordinària d’accionistes del Crèdit Andorrà ha fet de les seves participacions: 600 euros cada títol

-
-
Si es pren com a referència la valoració que Crèdit Andorrà fa de les seves pròpies accions, la banca andorrana, el conjunt de les cinc entitats que configuren la plaça financera, tindria un valor teòric global de 1.480 milions d’euros. Es tracta, quedi clar, d’una anàlisi teòrica i que presenta moltes disfuncions, perquè tot sembla indicar que el banc dirigit per Xavier Cornella ha sobrevalorat els seus títols. Almenys, les accions E, les que ostenten de forma específica alguns pocs empleats i que s’han quantificat per si mai aquells treballadors es volen desprendre de les participacions.

Després d’una valoració feta per Intermoney, l’assemblea ordinària d’accionistes de Crèdit Andorrà recentment celebrada va acordar xifrar en 600 euros el preu de l’acció E. Malgrat que l’acció ordinària (A) no té una quantificació fixada, fonts del propi banc han assegurat que els 600 euros esmentats haurien de servir de referència, encara que al final seria el mercat el que dictés sentència. De fet, tots els indicadors -els objectius que fixa la pròpia memòria de l’entitat ‘verda’- deixen intuir que la valoració en cap cas no pot ser tan alta.

Cert és, però, que establir valoracions per aquelles empreses que no cotitzen a la borsa, que no es valoren en el mercats, és lleugerament més complicat. No impossible, quedi clar. En qualsevol cas, i si s’agafa de referent aquells 600 euros per acció, donat que el capital social de Crèdit Andorrà està dividit en 892.293 participacions això fa que una senzilla multiplicació permeti dir, sempre segons la teoria i les valoracions de la pròpia entitat, que Crèdit Andorrà val 535 milions d’euros.

Per fer el càlcul s’obté el PER a partir del valor donat a cada títol de Crèdit Andorrà, que fa que es valori una entitat que el 2018 va generar 36 milions de benefici en 535 milions

L’entitat, doncs, valdria aquests 535 milions, en té 425 de fons propis i el 2018 va generar un benefici de 36 milions. Si es té en compte la valoració i els guanys obtindrem el que en el món econòmic i empresarial es denomina PER. El ‘Price Earning Rate’ o el que és el mateix: el nombre de vegades que s’està pagant el benefici anyal en el preu d’una empresa. En el cas de Crèdit Andorrà el PER seria de 14,8. És un PER molt alt comparat amb empreses del sector dels països veïns (Banc Sabadell 12,08; Bankinter 11,44; Banco Santander 8,56; Caixabank 7,65; BBVA 7,45;  Societe Generale 5,67; BNP Paribas 7,71, Credit Agricole 7,77).

Un PER elevat significa que la capacitat de revalorització de l’acció és més reduïda que una empresa amb un PER més reduït. En aquest sentit, i vist que l’evolució per exemple de Banc Sabadell d’Andorra o MoraBanc, els darrers dos exercicis, ha estat millor que Crèdit Andorrà, hauria de suposar que BSA i MoraBanc tenen una capacitat de revalorització millor i, per tant, haurien de tenir un PER més baix a no ser que presentessin alguna disfunció. També és cert, però, que en el mateix entorn, el PER, en principi, no hauria de variar substancialment.

Ara, insistim, l’exercici és sols teòric. Per tant, i seguint la teoria definida a partir de la valoració accionarial de Crèdit Andorrà i el PER del 14,8, tindríem que MoraBanc, a partir d’un benefici, el 2018, de poc més de 24 milions d’euros, valdria de l’ordre de 360 milions d’euros. BancSabadell, amb uns guanys lleugerament superiors als 10 milions, s’acostaria a un valor de 150 milions; i VallBanc es quedaria tot just amb 30 milions de valor atès els 2 milions de beneficis obtinguts l’any passat.

Si Crèdit Andorrà val 535 milions, Andbank en valdria 405; MoraBanc, 360; BancSabadell, 150; i VallBanc, 30. Els fons propis dels tres primers sumen el mateix que el deute acumulat de totes les administracions del país

El cas més curiós el donaria Andbank. Si es tenen en compte els seus fons propis -els detallats el 2017, per exemple- era l’entitat andorrana de més dimensió: 507 milions d’euros. En canvi, en beneficis, el 2018 -i els anteriors- va quedar en segona posició. A partir del PER teòric fixat a partir de la valoració accionarial de Crèdit Andorrà, d’aquells 600 euros per títol que acaben donant un PER de 14,8, resultaria que Andbank hauria de valdre, a partir del 27,1 milions guanyats el 2018, poc més de 400 milions.

Dèiem que el cas seria curiós perquè resultaria que Andbank valdria menys que el seus mateixos fons propis, amb la qual cosa s’evidenciaria un notable desequilibri o disfunció de l’empresa i uns beneficis anormalment baixos per la seva dimensió empresarial. L’altra solució seria que en lloc d’un PER del 14,8, aquest indicador hagués d’anar més enllà d’un 18, amb la qual cosa la capacitat de revalorització encara seria molt més complicada.

Sia com vulgui, i a partir de l’exercici teòric que permet fer la decisió de Crèdit Andorra de fixar en 600 euros el valor de cadascun dels seus títols, n’acaba sorgint que la suma de valoracions de les entitats del país (Crèdit Andorrà 535 milions; Andbank 405; MoraBanc 360; BancSabadell 150 i VallBanc 30) doni com a resultats que el valor del conjunt de la plaça financera és de 1.480 milions d’euros. I una darrera dada: si es tenen en compte els fons propis dels tres històrics bancs del Principat (Crèdit Andorrà, Andbank i MoraBanc) la suma resultant és igual o lleugerament superior a l’endeutament acumulat de totes les administracions públiques del país.

Comentaris (3)

Trending