El TC valida el refús de la Justícia a suspendre el pacte de socis entre Govern i Grífols

L’alt tribunal desestima admetre a tràmit el recurs d’empara del conseller de X’Ordino, Enric Dolsa, contra les decisions judicials que no acceptaven la demanda presentada conta l’acord entre executiu i multinacional farmacèutica

Una simulació del que hauria de ser el centre de recerca de Grifols.
Una simulació del que hauria de ser el centre de recerca de Grifols. ARXIU

El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs d’empara que va presentar el conseller de X’Ordino, Enric Dolsa, per intentar que l’organisme forcés la Justícia a analitzar la demanda presentada contra l’acord signat entre Govern i la farmacèutica Grífols per impulsar un laboratori d’investigació a la parròquia. Tant la Batllia com el Superior havien desestimat suspendre el pacte de socis. Ara, el TC valida aquestes decisions, ja que considera que no s’ha vulnerat cap dret fonamental del polític ordinenc.

En el recurs d’empara, Dolsa denunciava que havien estat vulnerats diversos drets, com ara el d’obtenir una resolució judicial fonamentada en dret i no arbitrària així com el de jurisdicció i procés degut. En l’aute ara fet públic, els magistrats desestimen una per una les pretensions del polític ordinenc, un dels líders del moviment que s’oposa al projecte Grífols i que havia intentat tant davant de Govern com de la Justícia que s’anul·lés l’acord entre executiu i la multinacional farmacèutica.

Per al TC, “en aquest cas la motivació emprada pel Tribunal de Batlles per refusar la suspensió dels efectes del contracte impugnat no pot ser titllada d’il·lògica, d’arbitrària o de no raonable”. Remarquen els magistrats que “es rebutja la petició de suspensió per un doble ordre de motius: primerament, perquè no s’aprecia, a priori, cap dels requisits de l’article 48 del Codi de l’Administració per declarar la nul·litat absoluta, i, segonament, per quant el recurrent no acredita quins serien els perjudicis d’impossible o de difícil reparació que li generaria l’acte impugnat”.

Per al Constitucional, “aquesta argumentació és raonable, lògica i completa”, ja que “dona resposta a les pretensions de suspensió de l’agent” al mateix que s’argumenta la justificació de la improcedència de la suspensió. Així, s’entén que no es pot admetre a tràmit el recurs d’empara. Per tant, no supera ni tan sols el primer filtre del TC, ja que “presenta una manca manifesta de contingut constitucional de les infraccions denunciades”.

Comentaris (2)

Trending