Oberta la porta a què els bombers puguin fer, cobrant-los, serveis a la demanda

El cos podrà fer preventius en esdeveniments esportius o culturals, oferir formacions o participar en rodatges i filmacions d’espots publicitaris o pel·lícules

Vehicles dels bombers.
Vehicles dels bombers. Toni Solanelles

El cos dels bombers podrà participar, si la direcció ho aprova, en rodatges de pel·lícules o espots publicitaris. Cobrant, és clar. També podrà participar en serveis preventius en esdeveniments esportius o culturals, per exemple. En fi, que el Govern, a través del projecte de pressupost per al 2023, ha obert la porta perquè el cos de prevenció i extinció d’incendis pugui oferir un bon reguitzell de serveis, més enllà dels urgents que ja fa, cobrant i a la demanda de qui vulgui contractar-los.

La llei del pressupost incorpora noves operacions subjectes a rescabalament dels costos que tenen. Fins ara s’havia regulat -una altra cosa és que s’hagi executat mai- la possibilitat de cobrar per recerques o rescats quan aquell a qui s’ha hagut de rescatar hagués comès algun tipus d’imprudència greu, que s’hagués passat de la ratlla podent-ho evitar o saltant-se els protocols o les indicacions donades per les autoritats.

“En els casos en què una persona física o jurídica sol·liciti mitjans humans o materials del cos de bombers sense que estiguin vinculats a la resolució urgent de les actuacions pròpies del departament de prevenció i extinció d’incendis i salvaments, si la direcció del cos així ho estima, es pot prestar el servei que escaigui, el cost del qual s’imputa al sol·licitant”

Ara la cosa va una mica més enllà. I en certa manera es ‘privatitza’ el servei. En concret, la disposició final sisena del projecte de llei del pressupost indica que “en els casos en què una persona física o jurídica sol·liciti mitjans humans o materials del cos de bombers sense que estiguin vinculats a la resolució urgent de les actuacions pròpies del departament de prevenció i extinció d’incendis i salvaments, si la direcció del cos així ho estima, es pot prestar el servei que escaigui, el cost del qual s’imputa al sol·licitant”.

La relació de serveis que es poden sol·licitar són diversos. La participació en dispositius preventius d’esdeveniments esportius i culturals, llançament de coets pirotècnics i focs d’artifici; activitats de prevenció; la formació en les matèries de les especialitzacions pròpies del cos de bombers; la neteja de calçades per vessament de combustibles, oli, líquids perillosos o similars quan sigui a causa d'una avaria o d’una negligència; la participació en rodatges i filmacions d’espots publicitaris, pel·lícules o accions similars; o l’emissió d’informes d’actuació o serveis que sol·licitin afectats directes.

L’article que caldrà veure si els grups parlamentaris mantenen intacte o se sotmet a algun tipus de modificació també remarca que “per l’extinció d’un incendi que s’origini intencionadament, el Govern rescabala al responsable o als responsables el cost dels mitjans humans i materials que s’hagin destinat per apagar-lo”. Els preus públics per prestació d’un servei o per la realització d’una activitat “es determinen per hora, per efectiu i per mitjà emprat. En el cas de les formacions, es determinen per acció formativa i per alumne”. Finalment es deixa clar que “els preus públics no poden excedir, en conjunt, el del cost real o previsible del servei o l’activitat de què es tracti o, si no és possible, del valor de la prestació rebuda”.

Comentaris (2)

Trending