Només un reclús ha sol·licitat mantenir relacions íntimes des de l’esclat de la pandèmia

La direcció del centre penitenciari va aprovar la petició però finalment la cita no va tenir lloc atès que la persona visitant va declinar la trobada

Una imatge de l'exterior del centre penitenciari.
Una imatge de l'exterior del centre penitenciari. Toni Solanelles

Només una persona ingressada al centre penitenciari ha sol·licitat, des de l’esclat de la pandèmia, poder mantenir una relació íntima dins de la presó. I tot i que la direcció de la presó va acordar la petició, finalment aquesta no es va dur a terme. El vis-a-vis íntim es pot dur a terme una vegada al mes, segons el reglament intern d’Institucions Penitenciàries. Amb les proves prèvies que siguin necessàries en relació a la Covid, les visites als interns de la Comella, d’ençà del juliol del 2021 es duen a terme amb relativa normalitat.

Des de la data esmentada, moment en què es van aixecar les restriccions per fer visites familiars, aquestes visites s’han reprès amb regularitat i s’han acceptat totes les peticions amb una mitjana de 15 visites familiars fetes ‘in situ’ i 15 visites fetes mitjançant videoconferència setmanalment. Pel que fa a les comunicacions íntimes, com s’ha dit, hi ha hagut una sol·licitud per part d’un intern al mes de febrer d’enguany, que va ser aprovada, però la visita no va tenir lloc perquè la persona visitant que havia de fer-la finalment hi va renunciar. Aquestes dades es contenen en una resposta donada pel ministeri d’Interior a una demanda d’informació feta pel grup parlamentari socialdemòcrata, que es va interessar per diferents aspectes de la política penitenciària.

Segons la resposta donada pel ministeri que lidera Josep Maria Rossell, des del mes de juny de l’any 2020, la restricció per fer visites íntimes i familiars va ser acceptada per la població reclusa, ja que hauria estat la primera, a parer del departament, que avalava les mesures adoptades per evitar una propagació descontrolada de la malaltia a l’interior del centre penitenciari. Fins al 31 de març, data en què es va tancar la recollida de dades per facilitar al PS, les mesures preventives de control a causa de la pandèmia consisteixen a demanar una prova de test d’antígens negativa per a la persona externa que vol fer la visita, i una prova negativa mitjançant un test d’antígens a l’intern que vol fer la visita.

SET DIES

Entre moltes altres coses, els parlamentaris socialdemòcrates s’interessaven per saber tot d’aspectes relatius al contacte amb l’exterior, a les comunicacions amb els familiars. I des de quan hi tenen dret una vegada una persona que es veu privada de llibertat entra a la Comella. Segons Rossell, “el temps exigit previ per poder efectuar comunicacions familiars respon primerament a la superació del període d’adaptació a l’àmbit penitenciari, basat en criteris d’observació de la conducta, i segonament a la determinació del comportament de la persona; no obstant això, aquest període en total no va més enllà de set dies de durada i únicament afecta les comunicacions familiars sense una separació física amb el visitant”.

Les comunicacions de locutori amb una separació física amb el visitant tenen lloc els dies estipulats segons la situació processal, sense aplicar cap temps mínim d’internament. En l’actualitat s’ofereix la possibilitat que els interns que no poden rebre visites dels seus familiars, ja sigui per distància geogràfica o per un impediment dels familiars, puguin efectuar comunicacions telemàtiques. Quant a la periodicitat de les comunicacions amb l’exterior dels interns, aquests disposen d’una visita familiar a la setmana o d’una visita mitjançant videoconferència. Disposen de tres dies a la setmana per rebre visites de locutori, tres vegades cadascun d’aquests tres dies.

D’altra banda, els dies que no tenen assignat com a dia de visita és el dia que disposen d’una trucada telefònica de 20 minuts, també tres cops a la setmana. Tenen l’opció d’efectuar un vis-a-vis íntim un cop al mes. Finalment, tots els interns poden fer videoconferències sense límit amb els seus advocats sempre que ho sol·licitin, i tenen dret a comunicar-se via correspondència totes les vegades que ho demanin.

Comentaris (3)

Trending