La meitat dels expedients disciplinaris a policies de la darrera dècada han acabat en sanció

El cos ha obert entre el 2012 i aquest any 126 dossiers dels quals 111 ja s’han resolt, 53 amb càstigs que tot sovint són amonestacions escrites a agents

Un cotxe de policia en un servei a Andorra la Vella.
Un cotxe de policia en un servei a Andorra la Vella. Toni Solanelles

Gairebé la meitat dels expedients disciplinaris que el departament de policia ha obert la darrera dècada -en concret, del 2012 al 2022- s’han resolt amb una sanció. Amb tot, el càstig en qüestió sol ser sempre lleu: una amonestació escrita. La immensa majoria de funcionaris expedientats tenen el grau d’agent, el més bàsic, encara que també s’ha expedientat sergents i algun sergent major i un parell d’inspectors. Així figura en una relació elaborada pel ministeri d’Interior a petició del grup parlamentari socialdemòcrata.

Durant aquest període de temps, hi ha hagut un parell de casos, almenys, en què els funcionaris implicats han acabat deixant el cos, ja sia perquè s’han acollit a la prejubilació voluntària després d’un episodi controvertit (el cas del policia que va disparar diversos trets contra el despatx central) o perquè després d’una resolució judicial ferma se’ls ha prohibit el retorn al cos (l’agent que va passar informació i es va veure involucrat en un cas de blanqueig de diners procedents del narcotràfic que va acabar en no-res per un error judicial).

Entre els expedients pendents de resolució hi ha els dels agents del Pas que suposadament van posar-se a dormir a la feina i estan acusats de falsejament voluntari de les dades i la informació relatives al servei

En tot cas, alguns d’aquests casos precitats no semblen aparèixer en la relació elaborada, que recullen 126 expedients oberts en el temps mencionat. D’aquests, 111 ja han estat resolts mentre que n’hi ha vuit de pendents (entre els quals la majoria tenen a veure amb agents del Pas que suposadament van posar-se a dormir estan de servei i estan acusats administrativament de falsejament voluntari de les dades i la informació relatives al servei) i set més que estan suspesos en espera d’una decisió judicial.

Si s’analitza la relació d’expedients oberts, l’any que més se n’han posat en marxa va ser el 2017 amb 21. El 2019 i el 2012 se’n van obrir 16 i enguany, quan encara falten més de quatre mesos per acabar l’exercici, n’hi hagut quinze. Entre aquests hi ha els vuit pendents de resoldre, tres que s’han arxivat sense sanció i quatre que s’han tancat amb una amonestació escrita que, ja s’ha dit, és el càstig més habitual.

LES RESOLUCIONS

Més enllà dels expedients pendents i dels que estan suspesos esperant un pronunciament judicial, 53 dels 111 dossiers que s’han resolt han acabat amb una sanció. El 2017 es va resoldre un expedient obert el 2013 a un agent de l’àrea d’investigació que durant un temps, arran d’una decisió judicial, va ser apartat del cos -suspensió de l’exercici de les funcions de policia- per haver revelat informació confidencial. En la relació elaborada, seria aquesta la sanció més forta imposada. La resta, a banda de les amonestacions, molt majoritàries, tot just suposen algunes suspensions de sou i feina de pocs dies. Dos mesos i mig a tot estirar.

Entre les faltes comeses, almenys suposadament, pels funcionaris expedientats, la més reiterada seria l’incompliment de la jornada laboral o la manca de puntualitat. Més enllà, hi ha un ampli ventall d’accions reprovables segons la llei

Si 53 expedients tancats han acabat amb sanció, 44 han estat arxivats per la pròpia administració de policia sense cap conseqüència per a l’expedientat. I sis expedients més es van arxivar després que hi hagués un pronunciament judicial que així ho va indicar. La resta fins als 111 resolts s’han deixat sense efecte o bé per una absolució judicial, o bé per un sobreseïment o bé perquè el funcionari afectat s’ha jubilat i, per tant, ja no pot tenir represàlies administratives.

Entre les faltes (lleus, greus i molt greus) comeses, almenys suposadament, pels funcionaris expedientats, la més reiterada seria l’incompliment de la jornada laboral o la manca de puntualitat. Més enllà, hi ha un ampli ventall d’accions reprovables segons la Llei qualificada del cos de policia. Des de causar danys a les instal·lacions públiques a no tenir prou cura de l’arma o perdre el carnet professional. I en algun cas, arxivat per exemple, sotmetre a tractes degradants algun detingut. També en algunes ocasions s’imputa el genèric “qualsevol conducta constitutiva de delicte” que contempla l’article 99.s de l’esmentada llei, que regula les sancions als funcionaris de policia.

Comentaris (6)

Trending