Govern adjudica diverses feines lligades a la gestió de les pensions dels funcionaris a empreses de l’entorn de Crèdit Andorrà

Comentaris

El Govern ha aprovat recentment l’adjudicació formal de tot un seguit d’assessoraments que s’emmarquen en la reforma de l’administració, especialment pel que fa a les pensions dels funcionaris, i que d’una manera o altra tots tenen un vincle més o menys directe, més o menys estret, amb Crèdit Andorrà. Els treballs encomanats oficialment ara, com a mínim parcialment, ja s’han estat realitzat. Les adjudicacions, totes dutes a terme a l’aixopluc de la contractació directa, han estat publicades al BOPA aquest dimecres. La que menys relació té amb Crèdit Andorrà és la que es fa a Arqués Ribert Junyer Advocats SL, la societat que és, alhora, el despatx jurídic històricament de referència de l’entitat bancària. A aquest bufet se li encarrega l’assessorament jurídic relacionat amb la redacció de la modificació de la Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i regulació del pla de pensions de la funció pública per un import total impostos inclosos de 28.989,87 euros. Les altres dues adjudicacions sí tenen un lligam directe amb Crèdit Andorrà en tractar-se l’adjudicatària de la societat CA Vincles Actuarial. En un cas se li encomanen els serveis d’assessorament per a la transformació dels complements de jubilació dels funcionaris de l’administració general. Segons l’edicte publicat al BOPA, la feina s’ha d’executar en un termini de sis anys a raó de 3.657,50 euros cada mes. L’altra encàrrec que rep l’esmentada firma són uns treballs d’assessorament en temes de valoració dels compromisos i obligacions, que es reconeixen als funcionaris en concepte de jubilació. A l’adjudicatària se li atorga un termini de tres anys per executar la feina amb un cost, suposadament global, de 23.512,50 euros impostos inclosos.

Comentaris

Trending