Moderada caiguda del  ‘roaming’ a Andorra Telecom, que ingressa 19,85 milions el 2023

L’operadora de telecomunicacions, que va tancar l’exercici amb 1,6 milions de superàvit després d’aportar 22,55 milions de dividends a les arques de l’Estat, va recaptar dos milions menys per itinerància que l’any anterior, però un milió més del pressupostat

Banderola d'Andorra Telecom a l'oficina comercial de Prat de la Creu.
Banderola d'Andorra Telecom a l'oficina comercial de Prat de la Creu. Toni Solanelles

Andorra Telecom va aconseguir l’any passat contenir la davallada d’ingressos respecte de l’exercici anterior en matèria de ‘roaming’ i malgrat facturar 2,1 milions menys que al 2022 -una caiguda de gairebé el 10%- va aconseguir ingressar un milió més del que inicialment tenia projectat. Tot plegat en un context de facturació pràcticament congelada i amb un increment de despeses. I això que ha deixat d’invertir, essencialment pel lleuger retard en les obres del ‘Node’, gairebé vint milions que tenia pressupostats.

L’operadora de telecomunicacions, que va tancar l’exercici amb 1,6 milions de superàvit després d’aportar 22,55 milions de dividends a les arques de l’Estat, va recaptar durant el 2023 un total de 19,85 milions d’euros en itinerància. És el concepte més important dins la facturació a altres operadors, que va arribar en conjunt als 21,7 milions. Si a aquesta xifra se li afegeixen els 61,15 milions obtinguts de la facturació a clients -per una xifra de negoci domèstic de gairebé 63 milions- acaba sumant, incloses altres partides menors, els 84,6 milions d’euros ingressos patrimonials obtinguts per la companyia durant el 2023, segons que reflecteix la liquidació pressupostària a la qual ha tingut accés l’Altaveu. 

Captura de pantalla 2024 04 02 a las 17.52.05

Andorra Telecom explica que la baixada dels ingressos per ‘roaming’ és deguda a l’actualització de les condicions contractuals negociades amb els operadors. Però en el pressupost va fer una previsió conservadora quant a les connexions que hi hauria durant el 2023. El negoci local va ser lleugerament superior al pressupost i tot plegat va portar a uns ingressos per sobre de l’inicialment previst però 1% inferior a l’obtingut el 2022. En xifres absolutes, 655.029 euros menys.

En canvi, en despeses corrents s’han gastat 3,5 milions més que al 2022 malgrat quedar lleugerament per sota del que finalment s’havia pressupostat. Les despeses corrents s’han liquidat en un 98% del previst i han estat de 44,6 milions d’euros. Dins d’aquestes, les despeses de personal han estat de 15,6 milions d’euros, un 98% del total pressupostat. La despesa de personal liquidada ha estat inferior al previst en el pressupost -que no vol dir que sigui inferior al liquidat el 2022- degut essencialment a les vacants no cobertes que han permès compensar l’increment de l’IPC respecte el previst.

Captura de pantalla 2024 04 02 a las 18.21.22

Els consums de béns corrents i serveis han estat de 25,9 milions d’euros, que representa una liquidació del 98%. Per una banda, hi ha hagut un augment respecte el previst de la despesa en ‘roaming out’, és a dir, del que Andorra Telecom ha d’abonar a altres operadores pels serveis que aquestes presten a clients andorrans, del serveis d’allotjament d’infraestructura al núvol, subministres destinats a la venda i impost de societats, però per altra, destaquen estalvis en cànons, estudis i treballs tècnics, i subministraments.

POCA INVERSIÓ LIQUIDADA, MOLTA DE COMPROMESA

Dins de les despeses, però en aquest cas respecte les operacions de capital, s’han liquidat un total de 35 milions d’euros. Les inversions representen 12,6 milions d’euros, el que suposa una liquidació de només el 40%. Ja s’ha dit que bona part de la inversió estava destinada al ‘Node’ i aquest va amb retard. Les obres es van iniciar fa poques setmanes. I el que es va pressupostar no s’ha gastat però sí que està compromès. Per tant, s’han autoritzat un 91% del total dels crèdits pressupostats. 

En el marc de les inversions, Andorra Telecom explica que el mes de novembre 2023 es va posar en producció la renovació completa de la plataforma de sistemes de suport al negoci i a l’operació (BSS/OSS), un projecte cabdal de més de dos anys de treball que permet assentar les bases d’un model d’operació i gestió de la relació amb el client més eficient i modern. I al llarg del 2023 s’ha continuat avançant en el programa d’inversions més tècniques, per tal de garantir unes infraestructures de telecomunicacions sòlides, fiables i segures. 

La companyia destaca les inversions en l’evolució dels serveis de telefonia fixa i mòbil, la millora de la cobertura i l’ampliació de capacitat de la xarxa mòbil i el desplegament del 5G, així com amb la millora i evolució dels serveis d’emergència per a dotar de més seguretat i fiabilitat les comunicacions crítiques. També és d’interès destacar l’evolució i ampliació de la xarxa d’accés internet i connectivitat per dotar-la de més capacitats en velocitat amb l’inici del desplegament de la futura xarxa 10GPON. 

Captura de pantalla 2024 04 02 a las 18.21.15

Així mateix, s’ha invertit en la renovació d’infraestructures de servei públic com la wifi pública, les emissores de TDT i de la capçalera IPTV. S’han completat diferents projectes d’eficiència energètica i energies renovables, i la millora de l’experiència del client amb projectes com l’evolució dels canals digitals i facilitats d’autogestió. També s’ha iniciat la renovació dels sistemes de seguretat física.

Andorra Telecom ha continuat alimentant la caixa de tots. És a dir, les arques de l’Estat, el pressupost de Govern. I en aquest sentit, les transferències de capital han estat de 22,6 milions d’euros que corresponen a la distribució dels dividends del 2022 a Govern (s’hi va destinar tot el que es va guanyar). Finalment, quant a la variació d’actius financers, s’han invertit tres milions d’euros en actius de renda fixa a llarg termini per optimitzar els rendiments de la tresoreria en un context favorable de mercat, i s’ha incrementat en 700.000 euros la participació en el capital de la societat coneguda com a Espic.

Comentaris (2)

Trending